Korralda koolivaheajal linnalastele (ja skautidele/hundudele) tegevusi

Skautlikud tegevused kevad ja sügisvaheajal.