KIM(teki all ja koti sees)

Vajalikud vahendid: Suur tekk ja selle alla igasugused erinevad esemed. Igale mängijale paber ja pliiats.
Kirjeldus: Suure teki all on erinevad esemed. Võta esemetelt tekk ära ja lase mängijatel kirja panna võimalikult palju esemeid.
Kohandamine: Esemed võib panna ka kotti ja lasta mängijatele arvata esemeid kompimise teel. Kui on suurem seltskond, võib mängida ka võistkondadega.
Asjade vaatamisel/ kompimisel peaks seadma ajalise piirangu nt 2-3 minutit. Samuti ajaline piirang kirja panemiseks.