Kent

Mängijatest moodustatakse paarid. Iga paar mõtleb välja ühe salaliigutuse, mida teeb siis, kui saab täis neli ühesugust kaarti. Kui täissaaja paariline seda märkab, siis ta hüüab: KENT! Kui aga mõne teise paari mängija paneb tähele, et kellelgi on kõik kaardid koos, hüüab ta: STOP. Õige hüüde eest saab paar ühe plusspunkti, eksimuse eest ühe miinuspunkti. Mängitakse kümne punktini. Kui aga paarilised märkavad, et neil on üheaegselt neli ühesugust kokku saadud, siis hüüavad nad: TOPELTKENT! Kui aga keegi märkab, et mõne teise paari mõlemad liikmed on neli ühesugust kokku saanud, hüüab ta: TOPELTSTOP! Selle eest teenib siis vastavalt +2 või -2 punkti. Väga hea tähelepanu harjutamise mäng.