Kelle käes on ese?

Vajalikud vahendid: väike ese, mida on hea käest kätte anda Nt: võtmed, pall, jne.
Kirjeldus: Kõik mängijad seisevad tihedalt külg külje kõrval ringis, käed selja taga ja üks mängija on ringi keskel. Ringis olevad inimesed annavad selja tagant üht eset edasi. Selleks võib olla pall, võtmekimp jne, see ese ei tohi ühe inimese kätte jääda, vaid peab olema pidevas liikumises. Ringi sees olev mängija peab ära arvama, kelle käes ese on. Kui ta osutab ühele mängijale, siis see tõstab käed üles. Kui tema käes eset ei ole, jätkab ringi sees olev mängija otsimist, kui aga ese on leitud, vahetavad mängijad kohad.