Inim-memory

Esmalt valitakse välja inimesed, kes hakkavad arvama (enamasti 1-3 inimest) ning saadetakse need kaugemale eemale või uksest välja (oluline on, et sissejääjaid oleks paarisarv). Seejärel otsib igaüks endale paarilise ning koos lepitakse kokku, millist liigutust (või laulu või häält vmt) tehakse. Kui kõik on sellega valmis, aetakse paarilised segamini ning arvajad võivad siseneda. Arvajad hakkavad kordamööda küsima mängijate käest nende liigutust vmt ning otsima paarilisi. Kui arvaja leiab üles õige paari, siis saab ta veelkord küsida. Kui ei, liigub küsimise järjekord järgmise arvajani.

Mängu põhimõte on nagu memoryl ikka  – kes saab lõpuks kõige rohkem paarilisi, on võitja.