Heategude kogumine

Lastele on kättesaadavaks tehtud kogumik heategusid, mis on nummerdatud. (nt koonduseruumi seinal, digitaalselt,.. )

Nummerdamine on valikuline ning selle eesmärk on lihtsustada laste poolt sooritatud heategusid. Heateod on näiteks: “Paku abi tassida kellegi kotti”, “Küsi, kuidas kellegi päev siiani läinud on ning kuula vastust” , “Ütle midagi ilusat”, “Meisteda ise kellelegi üllatuskingitus”, … 

Ettemääratud vahemiku jooksul peavad lapsed üritama sooritada sealt võimalikult palju heategusid. Perioodi lõppu kuulub kindlasti ka arutelu ning muljete vahetamine heategude tegemisest. Üks võimalus on panna koonduseruumi seinale ümbrikutesse paberitükid, kus igaühele on kirja pandud erinev heategu ning iga koonduse lõpus igaüks võtab omale ühe, järgmisel koondusel tagastab ning räägib kõigile, mis heateo tegi ning kuidas läks.