Abista vanureid

Suurepärane viis skautlikuks heateoks ning väikeseks seikluseks oma kodukohas on pakkuda oma salga abi inimestele kes seda vajavad. Näiteks vanurid või puuetega inimesed. Abistada saab näiteks aiatöödega, lume rookimisega või puude riita ladumisega. Abi võib olla ühekordne või ka regulaarne (nt korra kuus).

Abivajajateni saab jõuda kas kogukondade listide, kohaliku ajalehe, kuulutusetulba või sotsiaaltöötaja vahendusel.