Skaudivorm ja märgid

Noorteprogrammi uuenduse raames loodi ka uued skaudioskuste märgid. Skaudioskuste märke kantakse ESÜ vormipluusi parema varruka ülapoolel nii, et need asetseksid korrapäraselt (3×4 veergudes). Kantakse ainult eriala omandatud kõrgeima tasemega märki.

Skaudioskuste märgid on vanusegruppide ülesed ehk samad märgid kehtivad nii skautidele kui juhtidele. Skautluse skaudioskus on ainus, mis ei ole vanusegruppide ülene ehk mille puhul on igal vanusegrupil erinevad nõuded. Skautluse skaudioskuse märk on seotud järgumärkidega. Skautluse skaudioskus on ka ainus kohustuslik skaudioskus.

Kõigi skaudioskuste märgid on 4 tasemega – esimese taseme märk tähistab vastava skaudioskuste valdamist tasemel, mida võiks teada iga täiskasvanud, neljanda taseme valdaja on antud skaudioskuse valdkonnas juba laialdaste teadmistega spetsialist.

Näide skaudioskuste märkide erinevustest vastavalt tasemete tõusule:

Skaudioskuste märke väljastatakse ESÜ laost üksuse juhile või skaudioskuse koolituse korraldajale. Märgi saab kätte pärast vastavas valdkonnas oma taseme tõestamist. Skaudioskuste märgid on mõeldud ESÜ aktiivsetele liikmetele ning neid jagatakse tasuta. Kui oled saavutanud mõnes oskuses kõrgema taseme, on soovituslik eelmise taseme märk ESÜ kontorisse tagasi tuua või mõnel ESÜ üritusel büroo esindajatele anda – nii saame skautliku kombe kohaselt loodust hoida ning märgid uuesti ringlusesse saata.

Näiteid skaudioskuste märkidest:

Järgumärgid

Järgumärke kantakse ESÜ vormipluusi (soovitatavalt vasaku) õla pagunipaelal või kaelaräti võruna või kaelaräti otsal, ülalpool sõlme või võru. Kantakse selle järgu märki, mille läbimisega tegeletakse, vanemskautide puhul vastavat märgikomplekti.

Skautide järgumärgid vastavalt tasemete tõusule (Paju, Kask, Kuusk, Mänd):

NB! Paju märgi võib anda noorele juba enne skaudi tõotuse andmist juhul, kui noorel on ära tehtud tõotuse andmise eeldused.

Ühe järgu sooritamiseks skautide vanusegrupis on vajalik saada tulemused 27 seikluse väljunditele ning teha skautluse skaudioskuse ja kolme vabalt valitud skaudioskuse tasemed (ehk saavutada kas skaudioskuse esimene tase või tõsta olemasolevat taset).

Vanemskautide järgumärgid vastavalt tasemete tõusule (Tuletorni alus, Tuletorni kuppel, Tuletorni 1. aken (ehk korrus), Tuletorni 2. aken (ehk korrus)):

NB! Tuletorni aluse märgi võib anda noorele juba siis, kui ta on sooritanud vanemskaudi katse (ehk enne skaudi tõotuse andmist või uuendamist).

Ühe järgu sooritamiseks vanemskautide vanusegrupis on vajalik saada tulemused 12 seikluse väljunditele ning teha skautluse skaudioskuse ja kahe vabalt valitud skaudioskuse tasemed (ehk saavutada kas skaudioskuse esimene tase või tõsta olemasolevat taset).

Järgumärke väljastatakse ESÜ laost üksuse juhile. Järgumärgid on mõeldud ESÜ aktiivsetele liikmetele ning neid jagatakse tasuta. Madalama taseme märgi asendumisel kõrgema järgu märgiga (va vanemskaudi järgumärgid), palume eelnevalt omandatud märgi ESÜ lattu tagastada, et saaksime tekitada märkide ringlust.