Edutusesildis

NB! Kontrolli edutamise kriteeriumid! Edutused ja aunimetused

Tähelepanu!

Edutusettepaneku põhjenduse lahtrisse pane kindlasti kirja edutatava panused ja saavutused üksuses/skautluses ning lühike iseloomustus edutatava kohta. Sama tekst läheb trükituna ka edutuse tunnistuse tagaküljele, nii et ka edutatav ise saab lugeda tema kohta öeldud häid sõnu ning põhjendust edutamise kohta.

Kinnitus:

Palun kooskõlasta esitatav edutusettepanek kindlasti nii oma üksuse teiste juhtidega kui ka piirkondliku üksuse (maleva) juhiga.

Skautmasteri, väitekirja ja nooremskautmasteri esildise puhul küsi ettepanekule ka Skautmasterite Kogu kinnitus (Skm Kogu juhatuse esimees on Valdik Kask – valdik@skaut.ee).