SKAUDITARKUS: Morse


Morse ja selle tähestiku leiutas ameerika leidur, elukutselt maalikunstnik, Samuel Finley Breese Morse (1791-1872). 1834 leiutas ta elektromagnetilise telegraafiaparaadi (morseaparaadi), 1840 täiustas ta seda ja hakkas rakendama pikkadest ja lühikestest signaalidest koosnevat telegraafikoodi (morsetähestik). 1844 rajas ta Washington-Baltimore’i telegraafiliini.

Morse on rahvusvaheline kood teadete edastamiseks telegraafi teel. Skaudid kasutasid varem tihti morset teadete edastamisel, kuid aegade muutudes ja tehnika täienedes seda nii tihti enam ei tehta. Morse kood koosneb pikkadest ja lühikestest signaalidest, mida saab edastada mitmel viisil:

  1. Kirjutamisel, kui kiri on kirjutatud morse sümbolites.
  2. Valguse vilkumisel, kui saatja kasutab lampi info edastamisel.
  3. Helilisel teel, kui signaalid on heliliselt eristatavad.
  4. Lippude abil – seda kasutatakse paralleelselt semaforiga merelaevastikus.

 Morse tabel

a . _n _ .ü . . _ _punkt . _ . _ . _
b _ . . .o _ _ _x _ . . _koma _ _ . . _ _
c _ . _ .p . _ _ .y _ . _ _koolon _ _ _ . . .
d _ . .q _ _ . _1 . _ _ _ _küsimärk . . _ _ . .
e .r . _ .2 . . _ _ _mõttekriips _ _ . . . _
f . . _ .s . . .3 . . . _ _sulud _ . _ _ . _
g _ _ .z _ _ . .4 . . . . _ 
h . . . .t _5 . . . . . 
i . .u . . _6 _ . . . . 
j . _ _ _v . . . _7 _ _ . . . 
k _ . _w . _ _8 _ _ _ . . 
l . _ . .ä . _ . _9 _ _ _ _ . 
m _ _öõ _ _ _ .0 _ _ _ _ _