MAAILMAJAMBOREE 2023 Lõuna-Koreas 01.-12.08.2023

Ürituse kuupäev:
01.08.2023
Ürituse lõpukuupäev:
12.08.2023
Registreerimise algus:
21.09.2021
Kohtade arv:
41
Registreerunud:
42
Registreerimise lõpp:
12.12.2021

IST’de kohad on täis. Registreerida on võimalik ainult osalejal.

INFO
1. – 12.08.2023 on tulemas 25. skautide Maailmajamboree, mis seekord leiab aset Lõuna-Koreas.
Jamboree nimeks on “Draw your Dream” ehk “Joonista oma unistus” – nimi peegeldab endas
korraldajate valmisolekut ühendada noorte ideid ja arvamusi laagri korraldamisse ning luua neile
võimalus oma jamboree unistused ellu viia.

Veebileht: https://www.2023wsjkorea.org/_html/resources.html

Jamboreele oodatakse osalejateks 22.07.2005 kuni 31.07.2009 vahemikus sündinud noori. Laagrisse
minek toimub koos oma eestlastest kokku pandud salga ja salgajuhiga, kellega koos võetakse osa ka
laagri programmist. Vanematel skautidel on võimalik osaleda vabatahtlikena (IST).
IST´d on need, kes aitavad nii tegevusi läbi viia kui ka korda hoida. IST´dele määratakse laagri alal
kindla graafikuga väiksem või suurem töö ja töövälisel ajal saavad nad samamoodi erinevatest
programmidest ning tegevustest osa võtta.

Eesti kontingendi juht Maailmajamboreel on Ann Valdi (lpk Okaskannel) ja salgajuht Birgit Kuuse
(lpk Okaskannel).

Laagri enda tasu on meie jaoks 570,000 KRW (korean won), mis hetkese kursi järgi on ümardatult
417 €. Registreerimisel tuleb tasuda 50€ osamakse, kõige hilisem makse kuupäev on 06.12.2021.
Osamaksete suurused ja kuupäevad pannakse paika pärast registreerimist. Registreerimine lõppeb
06.12.2021.
Lisanduvad ka lennupiletite hinnad ja muud kulud.

Osavõtutasu palume kanda Eesti Skautide Ühingu arvele SEB pangas EE581010022049447003, märkides selgituse lahtrisse “Maailmajamboree, I osamakse” ja osaleja/osalejate nimed, kelle eest ülekanne tehakse.

Vajutades allolevale lingile, on noortel võimalik kirjutada enda programmi, planeerimise või
logistikaga seotud ideid. Dream Seed ideede esitamise tähtaeg on 1. august 2022.


Dream seed: https://www.2023wsjkorea.org/_html/dreamseed.html

Programm jaguneb viide erinevasse valdkonda:

1. Skautlus kogu eluks – aitab sul kasvada aktiivseks globaalse ühiskonna liikmeks arendades läbi
skaudioskuste eluks vaja minevaid oskusi. Globaalsed probleemid, juhtimisoskused.

2. Tarkus & teadus– võimaldab läbi tehnoloogia jagada oma laagri kogemust nii pere, sõprade kui ka
teiste skautidega ja osaleda mõnes laagri tegevuses kõigest jamboree äpiga. Osalejatel on võimalus
kogeda tuleviku läbi robotite ja virtuaalreaalsuse ning õppida paremini tundma STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts, Math) ehk teadus, tehnoloogia, inseneerimise, kunsti ja matemaatika
eri valdkondi.

3. Turvalisus – õpetab, kuidas ära hoida ja toime tulla erinevate looduslike ja ühiskondlike
katastroofidega, kuidas käituda hädaolukorras ning kuidas tagada kõigile ohutut õppekeskkonda.
“Katastroofide ohutuse programm” – aitab mitte ainult parandada osalejate ohutusalast
reageerimisvõimet, kuid aitab neil kasvada ka kodanikeks, kes võivad tegutseda hädaolukordade
korral.

4. Jätkusuutlikkus– pakub tegevusi, mille eesmärgiks on avardada noorte silmaringi ja teadlikkust
jätkusuutlikkuse teemadel.

5. ACT (Adventure, Culture, Tradition) – jamboree programm pakub erinevaid seiklusi ja tegevusi,
mis kasutavad SaeManGeumi ümbrust sealhulgas mäed, jõed ja mered. Skautidel on võimalus
kohalikku loodust avastada. avastamiseks. Üritus saab kaasata osalejaid ka kultuuridevahelisse
teabevahetusse, kogeda Korea kultuuri ja traditsioone. Välja oli toodud ka Kpop muusika, kohaliku
toidu ning Korea tähestiku Hanguliga tutvumine.

12 päevast ei pruugi aga osalejatele piisata Lõuna-Korea avastamiseks ja kogemiseks ning seetõttu
kavandab korraldusmeeskond skautidele nii eel- kui ka järeltegevusi. Esimene võimalus on kohalike
inimeste juures kodus viibimine, mis võimaldab osalejatel nautida Korea elustiili. See variant sõltub
suuresti COVID-19 olukorrast ning teiseks variandiks on D (Dream)-tour. Korraldusmeeskond
kujundab kohandatud ekskursiooniprogrammi vastavalt iga kontingendi soovidele

Huvi ja küsimuste korral kirjuta Maailmajamboree kontingendi juhile Annile ann.valdi@skaut.ee