Skaudioskus “Digitaalne kodanik”


Skaudioskuse “Digitaalne kodanik” I taseme sooritaja:

 • oskab arvutit käivitada ja sisse logida ning mõistab, miks on vaja arvutit parooliga kaitsta.
 • mõistab, mis on riistvara ja mis on tarkvara.
 • oskab kasutada mingit tarkvara (nt e-mail või mõni mäng).
 • oskab nimetada arvuti põhilisi komponente.
 • oskab ühendada välist seadet arvutiga ning seda kasutada (nt printer või skänner).
 • oskab luua digimeediat – kunstiteos, foto, muusika või animatsioon.
 • oskab kasutada internetiotsingut – valib ühe valdkonna, mis huvitab, leiab vähemalt kolm usaldusväärset veebilehte, mis ühtivad teda huvitava valdkonnaga ning talletab vajaliku info arvutisse.
 • kasutades tehtud internetiotsingut, koostab valitud teema kohta presentatsiooni ning tutvustab teistele, mida ta teada sai. Esitlus võiks olla elektrooniline.

Skaudioskuse “Digitaalne kodanik” II taseme sooritaja:

 • planeerib ja loob mingi digitaalse teose. See võib olla kunstiteos või foto, mida ta muudab või täiendab vastava tarkvaraga. Samuti võib see olla muusika, animatsioon, CAD (Computer Aided Design) joonis või 3D skulptuur.
 • näitab, et ma oskab saata või vastata (ainult kirja saatjale/kõigile kirja saajatele) e-mailile ning lisada sellele ka manuse.
 • näitab, et ta oskab laadida alla fotosid või muud meediat kaamerast või mälukaardilt.
 • näitab, et oskab avada ja salvestada dokumente ning jagada neid mõne pilveteenuse pakkujaga (nt Google Drive, Dropbox vms).
 • näitab, et oskab luua dokumendi, mille sees on mingi meedia, mille on alla laadinud või kopeerinud mõnest välisest allikast.
 • demonstreerib, kuidas online keskkonda üles laetud informatsiooni on võimalik vaadata ning kasutada teiste kasutajate poolt peale selle postitamist või üles laadimist. Samuti, kuidas seda on raske hiljem eemaldada (Facebook jms).

Skaudioskuse “Digitaalne kodanik” III taseme sooritaja:

 • planeerib, loob, muudab ja jagab mingi digitaalse teose. See võib olla nii kunstiteos või foto, mida ta muudab või täiendab vastava tarkvaraga. Samuti võib see olla muusika, animatsioon, CAD (Computer Aided Design) joonis või 3D skulptuur.
 • oskab kasutada internetiotsingut:
  • Valib huvipakkuva valdkonna
  • Kasutab vähemalt kahte otsingumootorit ning kasutab otsingutes selliseid operaatoreid nagu AND, NOT ja OR.
  • Kogub informatsiooni kasutades veebilehitseja järjehoidjate või lemmikute funktsiooni. Salvestab URLi või kasutab avalikke järjehoidjaid nagu Diigo, Reddit, StumbleUpon vms.
  • Valib ennast puudutava valdkonna kohta käivat spetsiifilist ja usaldusväärset infot.
  • Loob kogutud informatsiooni põhjal struktureeritud elektroonilise esitluse..
  • Jagab uuringu tulemusi teistega, nt e-maili, veebi, MMS või sotsiaalmeedia kaudu.
 • näitab, et oskab kasutada viirusetõrje programmi.
 • näitab, et oskab kasutada arvuti ligipääsu ja turvalisuse funktsioone.

Skaudioskuse “Digitaalne kodanik” IV taseme sooritaja:

 • loob portfelli mingist digitaalsest teosest. See võib olla nii kunstiteos või foto, mida ta modifitseerib vastava tarkvaraga. Samuti võib see olla muusika, animatsioon, CAD (Computer Aided Design) joonis või 3D skulptuur
 • loob filmi või video ning jagab seda kasutades sobivat meedia jagamise tööriista.
 • loob oma lipkonnale sotsiaalvõrgustiku profiili. Alternatiivselt võib luua veebilehe, kuhu saab majutada erinevat sisu, nt selle filmi, mis tehti eelnevas ülesandes, ning infot kohaliku piirkonna kohta.
 • oskab kasutada internetiotsingut:
  • Valib kohaliku, riikliku, kogukonna või skautlusega seotud probleemi või mingi teema, mis on uudistes kajastust leidnud.
  • Kogub selle teema kohta erinevatest allikatest informatsiooni, nt tabelitest, andmebaasidest, online uudiste keskkonnast ja vaba ligipääsuga andmeallikatest.
  • Paneb saadud informatsiooni struktureeritult kokku. Jälgib, et teab iga esitatud informatsiooni allikat.
  • Valib ainult sellise informatsiooni, mis on kõige kohasem ja usaldusväärsem.
  • Loob mitmest leheküljest koosneva veebilehe või sotsiaalvõrgustiku grupi ning avaldab kogutud informatsiooni. Oskab esitleda seal informatsiooni erinevatel viisidel, nt infograafika, kujundid, graafika.
  • Jagab oma veebilehte laiemale seltskonnale, selgitab, mis allikatest ma olen kogunud veebilehel esitatud informatsiooni ning küsib tagasisidet tehtu kohta. Vastavalt saadud tagasisidele parandab oma veebilehte.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on!