Aasta skaudijuht

Palun kirjuta kolme toetaja nimed ja üksused.