Toeta!


Kuidas toetada skautlust, noori skaute või Eesti Skautide Ühingut?

Peamisteks toetusviisideks on:

  • rahaline (sihtotstarbeline või mittesihtotstarbeline annetus);
  • mitterahaline (toodete-teenuste pakkumine).

Rahaline toetus

Saaja: MTÜ Eesti Skautide Ühing
Arveldusarve: EE687700771000674448

Rahaliselt on võimalik toetada läbi sihtotstarbeliste või ka mittesihtotstarbeliste annetuste – see tähendab, et kui soovid toetada lihtsalt Eesti Skautide Ühingut oma tegevustes, siis saad teha annetuse, lisades ülekande selgituseks “annetus” või “toetus”. Kui soovid aga toetada mõnda kindlat projekti, üritust või ettevõtmist, siis peaks pangaülekande selgitusse olema lisatud ka annetuse eesmärk, näiteks “Maailmajamboreest osavõtjate toetus”, “annetus ESÜ suurlaagri korralduse toetamiseks”, “toetus vähekindlustatud noorte osalemiseks ESÜ üritustel” vms.

Toetades Eesti Skautide Ühingut, saad (eraisikud) annetatud summadelt tuludeklaratsiooniga tagasi annetuselt tulumaksu. Selleks kontrolli üle, et ülekande selgituses oleks kindlasti sees sõna “annetus” või “toetus” ja isikukood. P.S. Kui soovid, et Sinu nime ei avalikustataks ESÜ toetajate nimekirjas, pane palun selle kohta ka makse selgitusse märge (nt “anonüümne annetus”).


Rahalise annetuse tegemiseks on nüüdsest võimalik kasutada ka “Ma armastan aidata” keskkonda. Keskkonna kaudu toetad noorte algatuste elluviimist. Ma armastan aidata keskkonna kaudu annetuse tegemiseks vajuta SIIA!

Aitäh kõigile annetajatele!


Tuludeklaratsiooni täites on võimalik määrata tuludeklaratsioonist saadava tulu kandumine annetusena otse ESÜ kontole. Oleme väga tänulikud, kui kasutad seda võimalust ja toetad nii skautlust!


Mitterahaline toetus

Mitterahaline toetus võib olla nii toodete kui ka teenuste pakkumine kas ühekordselt mõne kindla ürituse raames või pikaajaline koostöö laiemalt organisatsioonis. Mitterahalise koostöö pakkumiseks kirjuta info@skaut.ee oma mõtted ja selle baasilt saame juba edasi rääkida, kuidas, millal ja millisel viisil võiks see mõlemale osapoolele olla võimalikult efektiivne.


Ajuragistamine ja ehituskunst hundude koondusel.
Vahvate ideede elluviimiseks on vahel vaja vahendeid.
AITÄH, ET AITAD MEIL SKAUTLUST ELLU VIIA!
IGA annetus on oluline, sest ka väikestest veepiiskadest moodustub lõpuks lomp!