Jüripäeva laager Türil 24.-26.04.2020

Ürituse kuupäev:
24.04.2020
Ürituse lõpukuupäev:
26.04.2020
Registreerimise algus:
23.01.2020
Kohtade arv:
450
Registreerunud:
32
Registreerimise lõpp:
15.04.2020
Asukoht:
Türi

Traditsiooniline Jüripäeva laager toimub sel aastal Türil.

AEG: 24.-26.04.2020

KOHT: Türi gümnaasium Tolli 62, Türi, Järva maakond

OSALEJAD/SIHTGRUPP: Jüripäeva laagrisse ootame kõiki ESÜ liikmeid. (Üksuse/salga)juhi
nõusolekul võivad laagris osaleda ka mitteliikmed. NB! Lemmikloomad palume laagri ajaks koju
jätta – koolimajja pole loomadega sisenemine lubatud!

TEGEVUS/EESMÄRK: Jüripäeva laager on traditsiooniline sisehooaega lõpetav laager, kus on
võimalik näidata aasta jooksul omandatud oskusi ning õppida ja kogeda ka uut ja põnevat. Selle
aasta Jüripäeva laagi teemaks on MINU OTSUS MÕJUTAB. Kõik otsused mida me oma elus
teeme mõjutavad meid endeid kõige rohkem, kuid kindlasti avaldab see mõju teistele kaaslastele,
keskkonnale, loodusele ja maailmale, mis meid ümbritseb.

PÄEVAKAVA:

Reede – 24.04.2020
17.00-18.00 saabumine Türile – majutumine Türi Ühisgümnaasiumis
18.00-19.00 õhtusöök koolimajas
19.00-20.00 järgmise päeva matka ettevalmistus
20.00-22.00 rongkäik linna laululavale (2,3 km) ja avatseremoonia, väike skautlik öölaulupidu
22.30-23.00 valmistumine öörahuks
23.00 juhtide koosolek

Laupäev – 25.04.2020
07.00 äratus
08.00-10.00 hommikusöök
09.00-11.00 matka stardid – matk käib nii linnas kui ümber linna
12.00-14.00 lõunasöök matkal
15.00-19.00 saabumine matkalt / õhtuoode (vanematel matka punktis)
vaba aja tegevused koolimajas ja selle ümbruses 
18.00-20.00 õhtusöök
20.00-21.00 vaba aeg
21.00 Tuleviku Disko – stiilikas
22:30 kõige pisemate öörahu
Unetutele disko/lebola
23.00 juhtide koosolek

Pühapäev – 26.04.2020
08.00 äratus
08.30-10.00 hommikusöök
10.00-12.00 rongkäik ja ESÜ tunnustuste üleandmine
12.00 lõunasöök
13.00 kooli koristamine
14.00 lahkumine koolist

Korraldus meeskonnal on õigus teha programmilisi muudatusi, palume mõistvat suhtumist.

VAJALIK VARUSTUS:
Individuaalne:

 • Skaudivorm ja kaelarätt
 • Magamisvarustus (magamiskott + alus)
 • Sisejalanõud koolimajja
 • Matkariietus vastavalt ilmale
 • Hügieenitarbed
 • Helkur (tõrvikurongkäik toimub pimedas, oleme nähtavad!)
 • Sööginõud matkale
 • Kompass
 • Hea tuju ja kaisukaru 🙂

Üksuse varustus:

 • Tõrvikud
 • Üksuse sümboolika (nt lipp paraadile)

TRANSPORT: Transporti laagripaika ja tagasi ESÜ ei korralda ning transpordikulusid ei
kompenseerita. Murede ja ettepanekute korral pöörduda finantsjuhi poole – finants@skaut.ee.
Kui terve üksus soovib laagisse tulla rongiga, siis palun võtke eelnevalt ühendust
korraldusmeeskonnaga – harrikramm@gmail.com.

ÖÖBIMINE: Ööbimine on korraldatud Türi gümnaasiumi klasside põrandal. Võta kaasa kõik, mida
vajad mugavaks ööbimiseks.

REGISTREERIMINE: Registreerimine on avatud kuni 15.04.2020 (või kuni kohti jätkub).
Registreerimise kinnitab osavõtutasu laekumine ESÜ kontole. Jüripäevale saab tulla 450 osalejat.
NB! Üritusele registreerumisega nõustutakse (lapse) osalemisega üritusel ning üritustel tehtavate
piltide ning videomaterjali avaldamisega skautluse tutvustamiseks.

OSAVÕTUTASU:
22.01.-15.03.2020 ESÜ aktiivsed* liikmed 20€*, mitteliikmed 50€
16.03.-15.04.2020 ESÜ aktiivsed liikmed 30€, mitteliikmed 50€

 • ESÜ aktiivseteks liikmeteks loetakse neid liikmeid, kes on esitanud ESÜ liikmeankeedi ning
  tasunud jooksva tegevusaasta liikmemaksu.
  ** Soodushind kehtib vaid juhul, kui lisaks registreerimisele on laekunud soodusperioodi lõpuks
  ka osavõtutasu (va erijuhud – kirjuta finants@skaut.ee).
 • Iga 10 noore kohta saab 1 vastutav juht laagrisse tasuta.
 • Peresoodustus – ESÜ ja aktiivsete liikmete teise perekonnaliikme osavõtutasu on 16€, kolmanda
  liikme osavõtutasu 12€ ning neljanda ja enama perekonnaliikme osavõtutasu 8€. Peresoodustused
  kehtivad ainult registreerudes ja tasudes kuni 15.03.2020 (k.a.) ja ainult ESÜ aktiivsetele liikmetele*!
 • 3- kuni 5-aastased ESÜ ja juhtide lapsed saavad laagris osaleda tasudes 5€, alla 3-aastased juhtide
  lapsed osalevad üritusel tasuta. Kõik lapsed tuleb ka üritusel osalejateks registreerida.

Osavõtutasu palume kanda Eesti Skautide Ühingu arvele SEB pangas EE581010022049447003,
märkides selgituse lahtrisse JÜRIPÄEV / üksuse nimi / osaleja(te) nimi/nimed, kelle eest raha üle
kantakse.

NB! Osavõtutasu kuulub tagastamisele ainult kuni 15.03.2020. Selleks tuleb saata vastavasisuline avaldus ESÜ finantsjuhile finants@skaut.ee. Hilisem tagastamine toimub erandkorras ainult põhjendatud avalduse alusel ESÜ finantsjuhi otsusesl.

LISAINFO: Ürituse peakorraldaja Harri Kramm – harrikramm@gmail.com.

RAHASTAJAD JA TOETAJAD: Haridus- ja Teadusministeerium, Tonovan OÜ, Metsajõe Puhkemaja OÜ, Team Adventure OÜ, Cccp Põgenemistoad OÜ, Taevapark OÜ, Funrent OÜ.

Традиционный лагерь Юрипяев пройдет в Тюри.

ДАТЫ: 24 – 26.04.2020

МЕСТО: Гимназия Тюри – Tolli 62, Тюри, Ярвамаа

УЧАСТНИКИ/ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: Ждем на Юрипяев всех членовЭСО. По решению руководителя отряда могут участвовать и нечелены организации.  

NB! Просим на время лагеря оставить домашнихживотных дома – в школу воспрещён вход с животным!

ДЕЙСТВИЕ/ЦЕЛЬЛагерь Юрипяев – традиционный лагерь,который является заключительным лагерем сезона, где можно показать навыки,приобретенные в течение года, а также узнать и попробовать что-то новое иувлекательное Вэтом году тема Юрипяева – МОЕ РЕШЕНИЕ ВЛИЯЕЕТ. Все решения, которые мыпринимаем в нашей жизни влияют на нас больше всего, но это определенно влияет ина других людей, на окружающую среду, на природу и на мир, что нас окружает.

РАСПИСАНИЕ:

Пятница – 24.04.2020
17.00-18.00 прибытиев Тюри – размещение в гимназии Тюри
18.00-19.00ужин в школе
19.00-20.00 подготовкак походу следующего дня
20.00-22.00 шествиедо городской певческой эстрады (2,3 км) и церемония открытия, маленькийскаутский вечерний певческий праздник
22.30-23.00 подготовкако сну
23.00 сбор руководителей

Суббота – 25.04.2020
07.00 подъем
08.00-10.00 завтрак
9.00-11.00 старт походов – поход проходит как в городе, так и в его окрестностях
12.00-14.00 обед в походе
15.00-19.00 возращение с похода\полдник (у старших на пункте в походе)
развлекательные мероприятия в школе и в ее окрестностях
18.00-20.00 ужин
20.00-21.00 свободное время
21.00 Дискотека Будущего – стильная
22:30 сон для самых маленьких
Для тех, кто не спит дискотека\lebola
23.00 сбор руководителей

Воскресенье – 26.04.2020
08.00 подъем
08.30-10.00 завтрак
10.00-12.00 парад и выдача наград ЭСО
12.00 обед
13.00 уборка школы
14.00 покидание школы

У команды организаторов есть право вносить впрограмму изменения, пожалуйста, с пониманием.

НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:
Индивидуальное:

 • Скаутская форма и галстук
 • Снаряжения для ночлега (спальный мешок + пенка)
 • Сменная обувь в школу
 • Подходящая под погоду походная одежда
 • Средства гигиены
 • Отражатель (факельное шествие проходит в темноте время, мы должны быть видны!)
 • Посуда для похода
 • Компас
 • Хорошее настроение и плюшевый мишка 🙂

Снаряжение на отряд:

 • Факелы
 • Символика отряда (например флаг на парад)

ТРАНСПОРТ: Транспорт до места проведения мероприятия иобратно ЭСО не организует, расходы на транспорт также не компенсируются. Если увас есть какие-либо вопросы или предложения, пожалуйста, свяжитесь садминистративным руководителем – finants@skaut.ee.

Если весь отряд желает приехать на поезде,то, пожалуйста, заранее свяжитесь с командой организаторов – harrikramm@gmail.com

НОЧЕВКА: Ночевка организуется в гимназии Тюри на полу в классах. Возьмите с собой все, что вам необходимо для комфортного сна.

РЕГИСТРАЦИЯ: Регистрация открыта до 15.04.2020 года (или до того момента, пока будут свободные места). Регистрация подтверждается получением на счет ЭСО платы за участие. На Юрипяев может приехать 450 участников.

NB! Регистрация на мероприятие будет принята в качестве согласия на участие ребенка в мероприятии, в том числе на использование ЭСО отснятых фото- и видеоматериалов

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ:
22.01- 15.03.2020 Активные члены ЭСО* 20€ **, нечлены 50 €
16.03.-15.04.2020 Активные члены ЭСО* 30 €, нечлены 50 €

 • Активными членами ЭСО являются те члены, которые подали заявку на членство в ЭСО и оплатили членский взнос за текущий год.
  ** Скидка действует только в том случае, если в дополнении к регистрации был получен взнос за участие до конца периода скидки (в особых случаях пишите finants@skaut.ee).
 • За каждые 10 молодых людей 1 руководитель будет бесплатно отвечать за лагерь.
 • Семейная льгота – плата за участие второго члена семьи составляет 16€, плата за участие третьего участника составляет 12€, а плата за участие для четвертого и большего кол-ва членов семьи составляет 8€. Семейные льготы действуют только при регистрации и оплате до 15.03.2020  (вкл.) И только для активных членов ЭСО *!
 • Дети руководителей в возрасте от 3 до 5 лет могут принять участие в лагере, заплатив 5 евро, дети в возрасте до трех лет бесплатно участвуют в мероприятии. Все дети также должны быть зарегистрированы в качестве участников мероприятия.


Плата за участие производится на счет Эстонского скаутского общества в SEB банке EE581010022049447003, указав в поле пояснения JÜRIPÄEV/ название отряда/ имя(имена) участника(ов), за которого осуществляется перевод.

NB! Плату за участие можно вернуть только до 15.03.2020.Для этого вам необходимо отправить заявку руководителю по финансам ЭСО finants@skaut.ee. После установленного времени возврат денег будет произведен только в исключительных случаях, на основании заявки, в которой указана причина отказа, и по решению руководителя по финансам ЭСО.

ДОП. ИНФО: Главный оргнизатор – ХарриКрамм (harrikramm@gmail.com)

СПОНСОРЫ И ПОДДЕРЖКА: Haridus- ja Teadusministeerium, Tonovan OÜ, Metsajõe Puhkemaja OÜ, Team Adventure OÜ, Cccp Põgenemistoad OÜ, Taevapark OÜ, Funrent OÜ.