Vabatahtlik töö ESÜ juhatuses – finantsjuht


Finantsjuhi vastutusalaks on organisatsiooni rahaliste vahendite planeerimine, juhtimine ja aruandlus.

 

Sinu ülesandeks finantsjuhina on:

 • jälgida ESÜ rahaliste vahendite liikumist (laekumisi ja väljaminekuid);
 • aidata kaasa rahastustaotluste eelarvete koostamisel;
 • välja töötada järgmiste perioodide eelarved ning jälgida nende täitmist;
 • projektide lõpparuannetes kuluaruannete koostamine.

 

Meie pakume Sulle omalt poolt:

 • motiveeritud juhatust, kes on Sulle turvaliseks seljataguseks igas olukorras;
 • usinaid kontoritöötajaid, kes toetavad Sind igapäevastes tegemistes;
 • tõsiselt ägedat vabatahtlikku töö kogemust, mis annab Sulle eelise tööturul;
 • hulgaliselt enesearengu võimalusi.

 

Sinust saab edukas finantsjuht, kui:

 • oled proaktiivne ning julge suhtleja;
 • suudad seada endale eesmärgid;
 • oskad luua endale töökava, et seatud eesmärke täita. 

 

Lisaküsimuste korral võta julgesti ühendust juhatuse esimees Ragnariga (skaut@skaut.ee), kes vastab heal meelel täiendavatele küsimustele.