Majandusjuht ESÜ juhatuses (vabatahtlik töö)


Töö sisu/teemad:

  • aidata hallata tehnilise poole pealt ESÜ kodulehte ja liikmete andmebaasi;
  • hoida silm peal Tagametsal ja teistel ESÜ kinnistutel – mida seal teha, kas saab teha;
  • toetada finantsjuhti ESÜ eelarve koostamisel ja planeerimisel;
  • kaasa rääkida ja mõelda uutes rahastusprojektides;
  • võtta käsile mõni uus projekt.

Töö liik: vabatahtlik töö

Alustamise aeg: töögrupi liikmena kohe, ametikohal alates märtsist 2020

Kontakt/lisainfo: Ragnar Luup, majandus@skaut.ee