Juhatuse esimees ESÜ juhatuses (vabatahtlik töö)


Sinu ülesandeks on:

 • teotahtelise meeskonna (vabatahtlik juhatus ja palgaline büroo) motiveerimine ja suuna näitamine;
 • ESÜ lühi- ja pikaajaliste plaanide loomise eestvedamine ja nende hilisema täitmise tagamine;
 • ESÜ esindamine skautlikel üritustel ja väljaspool skautlust;
 • ESÜ rahataotluste ja finantstegevuse koordineerimine koostöös majandus- ja finantsjuhiga;
 • juhtimisürituste (üldkogu, nõupäevad) korraldamine;
 • ESÜ alusdokumentide olemasolu ja päevakajalisuse tagamine. 

Selle kõigega toimetulekuks eeldame, et:

 • omad head ülevaadet skautlusest, ESÜ toimimisest ja senisest juhtimisest;
 • omad juhtimiskogemust, kuid tahad seda veel kõvasti arendada;
 • oled entusiastlik, ettevõtlik ja teotahteline;
 • soovid töötada inimestega;
 • saad endale lubada vabatahtlikku tööd.

Omalt poolt pakume: 

 • tegusat ja toimekat meeskonda, kellel on võimalik lihtsalt silmad särama panna;
 • võimalust osaleda Eesti ühe suurima noorteühenduse tuleviku kujundamisel;
 • head juhtimiskogemust ja põnevaid tutvusi;
 • võimalusi ESÜ riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel esindada;
 • rohkelt eneseteostust, põnevust ja seiklusi.

Töö liik: vabatahtlik töö

Alustamise aeg: alates märtsist 2020 või 2021

Kontakt/lisainfo: Siim Maripuu, skaut@skaut.ee