HOC* Maailmajamboreel Lõuna-Koreas 2023 (vabatahtlik töö)

Imeline võimalus eest vedada Eesti skautide minekut ja osalemist 25. korda toimuval skautide Maailmajamboreel Lõuna-Koreas 2023. aastal. Sind ootab ees kõige elavam, erilisem ja mitmekesisem skautlik üritus, kus on koos kümned tuhanded skaudid tervest maailmast.

*HOC – Head of Contingent ehk Eesti skautide esindusüksuse juht.

Mis on Sinu ülesanded HOC-ina?

  • ürituse reklaam ning osalejate ja IST-de (International Servise Team/vanus 18+) leidmine;
  • suhtlus osalejate ja lastevanematega, nende informeerimine;
  • osalejate ja IST-de registreerimine üritusele;
  • ürituse, transpordi ja võimalike muude kulude kogumaksumuse arvutamine;
  • transpordi ja reisidokumentide korraldamine;
  • osalejate toetus ja rahaliste toetuste leidmine, suunamine;
  • laagrile eelnevad kohtumised terve kontingendiga.

Mis Sa vastu saad?

  • ainulaadse elamuse Maailmajamboreel;
  • arendava kogemuse kontingendi juhi ja eestvedajana;
  • soodustuse osavõtumaksust.

Töö liik: vabatahtlik töö

Alustamise aeg: kohe/esimesel võimalusel

Kontakt/lisainfo:
Kas Sinus tärkas huvi ja tahad rohkem teada? Siis anna endast märku, kirjutades international@skaut.ee.