Üleelamise skaudioskus IV tase

Üleelamise skaudioskuse IV taseme sooritaja

  • tunneb toidu- ja veepuuduse tundemärke ja mõju organismile
  • teab inimeste erinevaid käitumisviise kriitilises olukorras ja teab, kuidas neile reageerida
  • teab kriisiolukorras tekkivaid ohte turvalisusele
  • oskab lindu/looma söömiseks ette valmistada ja looduslikke maitseainetega maitsestada
  • oskab looduses märkamatuks jääda
  • suudab kottpimedas metsas liikuda nii lambiga kui ka ilma
  • läbinud vähemalt kolmepäevase praktilise ellujäämiskursuse, mis hõlmab kõiki teemasid läbi nelja taseme