Üleelamise skaudioskus III tase

Üleelamise skaudioskuse kolmanda taseme sooritaja

  • oskab nii talvel kui suvel valmistada, vaid looduslikest materjalidest varjualuse
  • teab kuidas valmistada toitu ilma sööginõudeta
  • oskab käepärastest vahenditest valmistada tarvilikku tööriistu
  • teab, mis on enese motiveerimine, oskab enda motivatsiooni märgata ja hoida
  • teab joogivee kogumise meetodeid ilma kaasavõetud anumata
  • omab enda koostatud üleelamiskomplekti
  • tunneb peamisi Eesti looduses leiduvaid söödavaid taimi
  • oskab teha püüniseid lindude ja väikeloomade püüdmiseks
  • tunneb erinevatel maastikel liikumise eripärasid
  • oskab ületada keerulisemaid looduslikke alasid – raba/jõgi, väga suured lagedad alad tuulisel ja külmal ajal jms