Üleelamise skaudioskus II tase

Üleelamise skaudioskuse teise taseme sooritaja

  • oskab ette valmistada ja süüdata lõkke ilma tikke või tulemasinat kasutamata
  • oskab kirvest ja saagi teritada
  • oskab püütud kala söögiks ette valmistada
  • oskab valmistada kaasas olevatest vahendites tuulevarju/ööbimiskoha
  • oskab parandada riideid ja teab selle olulisust. Tunneb kihilise riietumise põhimõttteid
  • oskab oma ööbimis ja puhkepiaga taastada selle algsesse seisu
  • teab olulisemaid asju mida kriisiolukorras kaasa haarata
  • suudab looduses silma järgi kõrgust ja kaudust hinnata (15% täpsusega)