Ohutuse skaudioskus I tase

Ohutuse skaudioskuse esimese taseme sooritaja:

  • teab ja oskab kasutada erinevaid kustutusvahendeid ja -meetodeid (kustuti, kustutustekk, kustutusluud jne)
  • teab ja oskab kasutada erinevaid looduslikke materjale lõkke või väiksema tule kustutamiseks (vesi, liiv, muld jne)
  • teab ja oskab märgata elementaarseid tuleohutuse aluseid
    • lõkke tegemise tuleohutus: koha valik, õigete kustutusvahendite olemasolu
    • lahtise tule kasutamise ohutus siseruumides (küünal, kamin jne)
  • on suuteline suhtlema häirekeskusega efektiivselt ja tulemuslikult
  • teab, kuidas tagada enda ja ümbritsevate inimeste ohutus sündmuskohal
  • on eelnevalt loetletud ohutuse teemad läbinud nii teooria kui ka praktilise harjutusena