Ohutuse skaudioskus IV tase

Ohutuse skaudioskuse neljanda taseme sooritaja

  • oskab teha riskianalüüsi laagri/ürituse ohutuse tagamise vaatenurgast
  • oskab kordineerida ürituse evakuatsiooni ning anda päästjate saabudes sündmust üle
  • oskab komplekteerida väiksema või keskmise suurusega ürituse ohutuse tagamise varustuse nimekirja
  • teab ja oskab iseseisvalt kasutada päästeautos leiduvat põhivarustust
  • suudab iseseisvalt tagada I-III taseme tasandil laagri ohutuse
  • on võimeline koostama ohutusnõudeid, -juhendeid ja suuniseid vastavalt ürituse tüübile
  • omab sündmuste lahendamise praktikat mõne professionaali juhendamisel
  • oskab suhelda meediaga ürituse ohutuse eest vastutava isikuna esindades ESÜt konstruktiivselt ja diskreetselt (oskus vältida paanikat ja selle levimist)
  • on võimeline olema suurema ürituse (üle 100 osaleja) ohutuse eest vastutav isik
  • on omandanud teadmised, et võiks jätkata oskuste omandamist vabatahtliku päästja I taseme koolitusel