Ohutuse skaudioskus III tase

Ohutuse skaudioskuse kolmanda taseme sooritaja

  • oskab tuvastada potensiaalseid ohte ning teab, kuidas seda ohtu minimaliseerida
  • on võimeline üle andma ja suhtlema kiirabi, politsei, pääste esindajaga üritustel (juhtumi üleandmine ja vajaliku info edastamine jooksvalt)
  • oskab suhelda ürituse juhtkonnaga ja/või ESÜ juhatusega konstruktiivselt ja diskreetselt (oskus vältida paanikat ja selle levimist)
  • oskab suhelda ja olukorrast informeerida osalejate lähedasi konstruktiivselt ja diskreetselt (oskus vältida paanikat ja selle levimist)
  • on võimeline juhendama ürituse juhtkonda ja korraldusmeeskonda “tase 1” ja “tase2” piires ürituse ohutuse teemadel
  • on osalenud suurema ürituse (üle 100 osalejaga) ohutuse eest vastutava isiku abilisena/meeskonnaliikmena (inimeste suunamine, kustutustöödes kaasalöömine)
  • on olnud ise väiksema või keskmise suurusega ürituse (alla 100 osalejaga) ohutuse eest vastutav isik
  • on eelnevalt loetletud ohutuse teemad läbinud nii teooria kui ka praktilise harjutusena