Ohutuse skaudioskuse II tase

Ohutuse skaudioskuse teise taseme sooritaja:

 • teab erineva ürituse/laagri ohutuse valdkondi ning teab, kuidas ennetada nendega seotud õnnetusi
  • tuleohtus,
  • veeohutus,
  • pommiohutus
 • oskab anda esmaabi tule- või vee õnnetuse tagajärjel tekkinud tervisekahjustuse korral (põletus, hingamishäired, elustamine)
 • teab kadunud inimese otsimise põhitõdesid ning oskab abistada professionaalset otsijat (kaasa lüüa otsingus)
 • teab ja oskab suhelda ürituse korraldajatega konstruktiivselt ja diskreetselt (oskus vältida paanikat ja selle levimist)
 • on eelnevalt loetletud ohutuse teemad läbinud nii teooria kui ka praktiliste harjutustena