Liikluse skaudioskuse IV tase

Liikluse neljanda taseme sooritaja: 

  • oskab vahetada autorehvi.
  • oskab tankida autot valides sobiva kütuse.
  • oskab lugeda kaarti ja juhatada autojuhile õiget teed.
  • teab erinevate liiklusmärkide tähendusi.
  • teab, kuidas käituda liiklusõnnetuse korral, järgides ohutusnõudeid.
  • teab auto pidurdusteekonna pikkust erinevate ilmastiku-, teeolude ja kiiruse korral.
  • oskab arvestada teekonna läbimiseks kuluvat aega, arvestades teeolude ja ootamatustega.
  • oskab arvestada bensiini kulu ja maksumuse liikudes punktist A punkti B.