Liikluse skaudioskuse III tase

Liikluse kolmanda taseme sooritaja:

  • oskab arvestada erinevate liiklusvahendite maksumust (tramm, troll, buss, rong, laev, auto, lennuk).
  • teab erinevate liiklusvahendite keskkonna mõjust.
  • valib liiklusvahendi pidades silmas maksumuse ning keskkonnasäästlikkuse suhet.
  • planeerib oma teekonna kodust skaudi üritusele teises linnas.
  • teab erinevate sõiduvahendite turvanõuetest ja järgib neid.
  • oskab planeerida reisi olenemata liiklusvahendist (laev, lennuk, rong, buss).
  • teab erinevaid laule/mänge teel olles aja veetmiseks.