Liikluse skaudioskuse II tase

Liikluse teise taseme sooritaja:

  • teab kiivri olulisust ning kasutab seda nõuete kohaselt.
  • teab esi- ja tagatulede olulisust ning kasutab neid.
  • oskab pumbata rattakummi.
  • teab põhilisi ennast mõjutavaid liiklusseaduseid.
  • teab, kuidas kasutada käemärke manöövrite sooritamiseks.
  • oskab kontrollida jalgratta tehnilist seisukorda.