Liikluse skaudioskuse I tase

Liikluse esimese taseme sooritaja:

  • teab ohutust talvel ja pimedas liiklemisel.
  • teab helkuri olulisust ja oskab seda kasutada nõuetekohaselt.
  • teeb vahet erinevat liiki ülekäigukohtadel.
  • oskab ületada teed ohutult vastavalt tingimustele.
  • oskab planeerida lühima ohutu teekonna punktist A punkti B oma kodulinnas.
  • oskab arvestada teekonna läbimiseks kuluva aja.
  • oskab anda selgeid teejuhiseid endale tuttavas keskkonnas.
  • teab jalgsi liiklemise tavasid ja eeskirju.