Kaugmatkaja skaudioskuse I tase

Kaugmatkaja esimese taseme sooritaja:

 • oskab välja tuua mägimatkamise kui matkaliigi eripärad.
 • oskab ühe päevasel matkal hinnata peamisi ilmastikust ja maastikust tulenevaid ohte ning teab, millal matk katkestada.
 • oskab nii füüsiliselt, vaimselt kui tehniliselt valmistuda oma esimeseks mägimatkaks.
 • teab, millised on peamised energiarikkad ja toitainerikkad toidud, Tunneb toitumise alustalasid (valgud, rasvad ja süsivesikud), teab palju tuleb tarvitada vett.
 • oskab valida isiklikku matkavarustust ühe päevaseks matkaks (seljakott, matkasaapad, riided, esmaabikott, lisavarustus).
 • oskab kasutada, hoida ja hooldada kaugmatkal kasutatavat tehnilist varustust (matkakepid, kiiver, ronimisvöö, julgestusotsad, karabiinid, laskumisvahend, repsunöörid).
 • teab köite liigitamise viise ja erinevate köite kasutamiskohti. Teab kuidas tagada köie pikk kasutusiga ja oskab köit puhtida.
 • teab sõlme sidumise etappe, Oskab siduda austra juhisõlme, stopparsõlme, kahekordset kangrusõlme, vahemehe õlme, autoblokki ja tuua välja iga sõlme kasutuskohad.
 • on kaljuseinal ülalt julgestuses roninud, kasutab tõusul tugiköit ja laskub laskumisvahendi abil. Oskab end turvaliselt köiele kinnitada.
 • oskab instruktori järelvalve all teist inimest julgestada.
 • oskab tähistatud matkarajal ohutult, ennast säästvalt ja kaaslastega arvestatavalt liikuda.
 • on osalenud nädala jookusl ühepäevasel radiaalmatkal mägedes (matkanud tõusumeetreid vähemalt 1000m).