Kaugmatkaja skaudioskus IV tase

Kaugmatkaja skaudioskuse neljanda sooritaja:

 • tunneb mägironimis radade raskusastmete süsteeme (UIAA/prantsuse/vene).
 • oskab õpetada algajatele riskianalüüsi tegemist. Oskab valmistada ette esmaabi jaoks vajalikke materjale tervele grupile, oskab jälgida teise ja teiste terviseseisundit, oskab esmaabi anda.
 • oskab matka planeerida grupile. Teab kuidas koostada alpinistlikku marsruuti ja liikumisgraafikut, teab, kust infot leida.
 • oskab juhendada teisi matka ettevalmistuse osas, koostab nii endale kui ka teistele treeningplaani.
 • oskab planeerida toidu koguseid tervele grupile ja selgitab algajatele tervisliku toitumise põhitõdesid ning teeb energia kalkulatsioone matkapäevadeks.
 • oskab matkale valida õiget grupivarustust (telgit jm) ning abistab algajaid varustuse laenutamisel, soetamisel ja annab nõu selle hooldamisel.
 • oskab teisi juhendada abivahendite soetamise, kasutamise ja hooldamise osas.
 • oskab köitega seonduvat (erinevad köied, kasutuskohad, hooldamine jne) teistele õpetada.
 • oskab teistele õpetada matkal kasutatavaid sõlmi, nende omadusi ja kasutuskohti.
 • oskab õpetada tugiköiel tõusmist ja laskumist nii kalju- ja jääseinal.
 • oskab alt julgestusega ronida ja julgestada ning seda algajatele õpetada.
 • oskab rajada jaama lihtsamate kaljuronimis marsruutidele, kus puuduvad eelnevalt sisselöödud poldid (kivide külge jm).
 • oskab liikuda kalju marsruudil, oskab juhtida seongut nii kalju kui ka liustiku marsruudil.
 • oskab selgitada päästetöödeks vajalikke süsteeme ja sõlmi: plokksüsteem, haaravaga üles ronimine, jaamade ehitamine (liustikule/jääle ja kaljule)…
 • on käinud 4500+ m kõrgusel tipul.
 • on osalenud kaugmatkal lennureisiga.
 • on osalenud kaugmatkadel vähemalt kahe erineva matkajuhiga.