Vabatahtlikule

Skautluses loetakse vabatahtlikuks kõiki ränduriealisi (18-26-aastased noored), kes on vabatahtlikul positsioonil ning kõiki 27+ täiskasvanuid, kes juba on või kes soovivad skautlusega liituda. Vabatahtliku jaoks on skautlus võimalus ennast arendada ja panna proovile valdkondades, mida igapäevaelu ei paku või siis ka vastupidi – võimalust tutvustada skautidele oma igapäevast töö- või hobivaldkonda ning rakendada seeläbi oma teadmisi ja oskusi näiteks mõne ürituse paremaks korraldamiseks või muul viisil. Vabatahtlikul on erinevaid ressursse, mida saab skautlusele anda: oma aega, teadmisi või raha. Skautlus pakub vastu laste säravaid silmi koostegemise rõõmust, vahvaid uusi sõpru ja põnevaid seiklusi. Lisaks on vabatahtliku töö eelis see, et saab ise määrata, kui palju aega sellesse panustamiseks parasjagu on. 

Skautlusega tuttavaks saamiseks toimuvad igal kevadel Tere Tulemast Skautlusesse koolitus, mis ei kohusta millekski, aga pakub ägedat elamust ning võimalust veeta üks nädalavahetus meie Tagametsa laagrikeskuses põlismetsa keskel ja saada seeläbi uusi teadmisi kui tuttavaid. Koolituse lõpus saab igaüks otsustada, kas üldse ja kui jah, siis millises rollis ta sooviks skautluses osaleda.

Vabatahtliku rollid skautluses

Rollid, läbi mille vabatahtlik on nõus panustama, sõltuvad tema motivatsioonist ning olemasolevate ressurside kvaliteedist ja kogustest, mida ta on nõus jagama. Rolli valik sõltub aga organisatsiooni motivatsioonist ja vabadest ressurssidest. Oluline on, et nii vabatahtlik kui ka tema mentor teaksid, mis roll vabatahtlikul on. Vabatahtlikul võib olla korraga rohkem kui üks roll.

RollRolli sisu
TOETAJAToetab skautlust materiaalsete või mittemateriaalsete vahenditega ilma aktiivse osalemiseta skautluses.
OSALEJAMotiveeritud osaleja, kes saab isikliku kogemuse skautlusest ja vastutab iseenda teadmiste omandamise ja õppimise eest.
EKSPERTAnnab skautlusele oma aega ja teadmisi spetsiifilisest valdkonnast. Igaüks on milleski hea!
JUHT(Mingi) meeskonna juht, kes juhatab seda gruppi ühise eesmärgi poole (nt laagri-, maleva-, koolitusjuht jne).
KOOLITAJAArendab vabatahtlike spetsiifilisi teadmisi ja oskusi (püstitatud eesmärgi suunas).
MENTORToetab vabatahtlikku tema teel ja isiklikus arengus.
SKAUDIJUHTTegeleb lastega kasutades skautlikke meetodeid.
VABATAHTLIKÜhe- või mitmekordne abiline (skaudi)juhile, kes annab skautlusele oma aega, teadmisi ja oskusi.

Kui soovid panustada oma aega vabatahtlikuna, siis võta ühendust meie personalijuhiga – personal@skaut.ee. Isegi siis, kui Sa ei tea, mida täpsemalt teha soovid, siis tema on just see, kes Sind selle väljaselgitamisel aidata saab. Hiljem saad juba liituda ka Facebooki grupiga ESÜ vabatahtlikud.

Vaata ka rubriiki Töökuulutused, kus on üleval rida vabatahtlike ameteid, kus kohe saab kaasa tegema hakata.


Sõbrad ja seiklus – see on skautlus, kus Sinu tööst võib saada sinu hobi ja vastupidi!
Skaudijuhtide ja vabatahtlike lõõgastusüritus Väikesaar 2019.