Töökuulutused


MAJANDUSJUHT ESÜ JUHATUSES
Vabatahtlik töö

TÖÖ SISU/TEEMAD:
1. aidata hallata tehnilise poole pealt ESÜ kodulehte ja liikmete andmebaasi;
2. hoida silm peal Tagametsal ja teistel ESÜ kinnistutel – mida seal teha, kas saab teha;
3. toetada finantsjuhti ESÜ eelarve koostamisel ja planeerimisel;
4. kaasa rääkida ja mõelda uutes rahastusprojektides;
5. võtta käsile mõni uus projekt.

ALUSTAMISE AEG:
Töögrupi liikmena kohe,
ametikohal alates märtsist 2020

KONTAKT/LISAINFO: Ragnar Luup, majandus@skaut.ee


FINANTSJUHT ESÜ JUHATUSES
(praeguse nimetusega haldusjuht)
Vabatahtlik töö

TÖÖ SISU/TEEMAD:
1. tegeleda südamega finantsaruannetega;
2. tasuda õigeaegselt ESÜ arved;
3. jälgida hoolsalt ja jooksvalt ESÜ eelarve täitumist;
4. korraldada ESÜ raamatupidamist koostöös ESÜ raamatupidajaga.

ALUSTAMISE AEG:
Töögrupi liikmena kohe,
ametikohal alates märtsist 2022

KONTAKT/LISAINFO: Marianne Kask, haldus@skaut.ee


AJAKIRJA EESTI SKAUT PEATOIMETAJA
Vabatahtlik töö

TÖÖ SISU/TEEMAD:
1. korraldada koos toimetusega kaks korda aastas ajakirja Eesti Skaut ilmumine;
2. toimetada ajakirja saabunud tekste;
3. vahel ka ise midagi ajakirja kirjutada, pildistada;
4. omada head eesti keele oskust, et teha tekstide korrektuuri;
5. tunda rõõmu, kui ajakiri trükist tuleb.

ALUSTAMISE AEG:
Toimetuse liikmena kohe,
ametikohal alates aprillist 2020

KONTAKT/LISAINFO: Sirje Pool, sirje@skaut.ee