Viipekeelne skaudikoondus - Eesti Skautide Ühing

Tallinna ökoskautide koondusel õpiti viipekeelt. Pildi allkiri: “I love you” on pärit USA viipekeelest ning on saanud praeguseks viipekeelte seas rahvusvaheliselt tuntud väljendiks.

Igal riigil, millel on oma kõneldav keel, on ka oma viipekeel. Ka skautidel on ju oma viipeid. Näiteks see, kuidas me endi seas vaikust “levitame”. Ja näiteks tähed “V” ja “T” sarnanevad meie hundu-­ ja skauditervitusega.Kellel on huvi terviklikuma pildi vastu Eesti sõrmenditest, siis siin see on. Eesti sõrmendite lehe tõid meieni Sandra Praats ja Mari-Liis Ungerson. Igaüks võiks vähemalt proovida oma nime viipekeeles öelda. Kes on juba jõudnud, siis täpsemalt sai ökoskautide koondusest lugeda ka ajakirja Eesti Skaut kevadnumbrist.

Fotod: Veeda Kala.