TRINITI - südamega toetaja! - Eesti Skautide Ühing

Advokaadibüroo TRINITI on juba väga pikka aega olnud ESÜ toetajaks erinevate nurkade alt, panustades nii rahaliselt toetades kui ka näiteks ehitades ja muid heakorratöid tehes. Tagametsa on TRINITI eestvedamisel ja läbiviimisel valminud seiklusrajale viiv suur metsasild ja selle aasta kevadel Metsakodu tare juurde korralik püsivarjualune. Kõik tööd on tehtud hingega, olles saanud meie käest ainult sisendi, mida oleks vaja ehitada, kõik ülejäänud, alates ehitise projektist ja materjalide soetamisest ning lõppviimistluseni on olnud TRINITI kätetöö. Aga see on ainult üks osa.

TRINITI heal toetusel ja kaasaelamisel sai toimuma käesoleval aastal näiteks ka ESÜ Noorte Tegijate Klubi, mille raames noored said omi ürituste projekte välja mõelda ning seejärel selleks ka reaalse toetuse endale välja rääkida, kaitstes oma projekti TRINITI töötajate ees. Skautlus õpetab päris elu ja tänu toetusele said noored kogeda kogu protsessi otsast lõpuni ehk viia omaenda peas sündinud idee päris teostuseni.

TRINITI on ka meie ERNA Matkal juba üks traditsiooniline osavõtjameeskond ning sel aastal esimest korda oldi abiks ka ühe matkapunkti korraldajana. Samuti on TRINITI olnud selle taga, et toetada vähekindlustatud noorte osalemist ESÜ laagrites. Sellest kõigest kokku sündiski mõte uurida lähemalt, miks ja kuidas nad seda kõike teevad. 

Mida TRINITI sellest kõigest saab? 

Oleme heategevusse panustanud kogu oma büroo tegutsemise aja, see tähendab enam kui 10 aastat. Põhjuseid selleks on mitmeid – ennekõike hea tunne ühiskonda tagasipanustamisest ja heast eesmärgist kasvav meeskonnavaim.

Kui palju teil on büroos töötajaid? 

Pärast suve alguses toimunud kasvu on meid 25 inimest, kes jagunevad tehingu-, vaidlus- ja tugitiimiks. Tehingutiim tegeleb meil peamiselt ettevõtete ostu-müügi, ühinemise-jagunemise ning muude lepingute nõustamisega. Vaidlustiimi põhitööks on klientide esindamine vaidlustes kohtus ja kohtuväliselt. Tugitiim tagab büroo igapäevase toimimise vastuvõtust turunduse ja advokaatide assisteerimiseni.

Millega te veel niiöelda töövälisel ajal ühiselt tegelete, kas on hetkel käimasolevaid või tulevasi põnevaid projekte? 

Lisaks iga-aastastele talgutele toimub meil aasta jooksul päris palju meeskonnaüritusi. Näiteks ühised suvepäevad koos meie Läti ja Leedu kolleegidega, talvepäevad, jõulupidu peredega, muud rohkem või vähem plaanilised kogunemised meeskondades või spontaanselt ning tervisenädal. Viimane sisaldab lisaks ühistreeningule alati ka meeleolukat kohtumist mõne tuntud Eesti sportlasega. Nii osalesime sel aastal Rivo Vesiku poolt läbiviidud võrkpalliturniiril, oleme kuulanud, kuidas Gerd Kanteri 70 Meetri Klubi oma eesmärke seadis ning Kaspar Taimsoo jagas meile oma kogemusi, kuidas neljapaadi meeskond ideaalselt tööle panna. 

Varasemalt oleme koostööd teinud ka Lastekaitse Liit MTÜga, näiteks käisime talgutel nende Pivarootsi lastelaagris. Samuti oleme teinud erinevaid heakorratöid Kuusalu pastoraadis, Maardu linnas, SA Perekodus Viljandimaal  ja mujal. 

Täna panustavad meie inimesed vabatahtlikena ka näiteks Eesti Maleliidus, Eesti Golfi Liidus ning Eesti Skautide Ühingus. Samuti on mitmed meie inimesed aktiivsed oma kodukohas, abistades ka oma õigusteadmistega. Ka tööalaselt oleme seotud mitme heategevusliku projektiga, näiteks Eesti Pillifond. Ühiskondlikus korras juhib meie advokaat ÜRO raames meedia ja väljendusvabaduse koalitsiooni, tagamaks avatud debatti just selles valdkonnas. 

Kas TRINITI nime taga on ka mingi lugu? 

Ühest Eesti pikima nimega advokaadibüroost Tamme Otsmann Ruus Vabamets sai aastal 2014 TRINITI. Meie Läti ja Leedu kolleegid kandsid seda nime juba varem. Just kolmes Balti riigis tegutsevatele advokaadibüroodele see nimi viitabki. Meie missiooniks on osaleda ühiskonnas oluliste õiguslike küsimuste lahendamisel, oleme hoolivad ja räägime ka keerulistest õiguslikest teemadest võimalikult lihtsalt.

Kas teil on soovitusi ka teistele ettevõtetele, millele mõelda, kui tekiks soov samuti noorte arengusse panustada? 

Leiame, et kui ettevõtte ja toetatava vahel on olemas isiklik kontakt, näiteks mõni töötaja otse või tema pereliige on seotud toetatavaga, siis see võib anda koostööle täiendava mõõtme. TRINITI ja skautide näitel saame öelda, et ERNA Matkal osalemine on meie meeskonnale väga palju andnud. Samuti sütitab meie töötaja isiklik kontakt skautlusega teistes suuremat soovi kaasa aidata. Kas isikliku kontaktiga või ilma selleta, igal juhul on tulemuslik just pikaajaline toetussuhe. Nii saab tehtud panuste tulemuslikkust kõige paremini tunnetada. Kindlasti innustame teisi ettevõtteid neile südamelähedastele organisatsioonidele appi minema. 

Kas ja millised on toetaja ootused toetuse saajale? 

Kui oleme toetanud rahaliselt, siis on meid alati huvitanud see, milline on meie toetuse tulemus. Hea näide on näiteks viimane toetus ESÜ Noorte Tegijate Klubile, kus noorte lõplike projektide kaitsmine toimus meie büroos. Nii saime samuti osa ja ülevaate sellest tulemusest, millesse olime varasemalt panustanud. Kui oleme toetanud füüsilise tööga, siis on olnud meie jaoks oluline, et antav panus oleks toetuse saajale oluline ja näeme enda tööl tulemust. Siis hakkab ka meil endil silm särama. 

Kuidas tekib toetajal otsus, mille alusel keda toetada? 

Meie iga-aastane toetus on enamasti jagunenud kaheks osaks – jõulude ajal toetame rahaliselt ning kevad-suvel toetame füüsilise tööga. Jõulukaartide trükkimise ja kujundamise asemel oleme otsustanud teha rahalise toetuse, mis tähendab, et panustame selle summa parem mõnele toetust vajavale organisatsioonile. Mõlema panuse tegemise üle otsustame kogu meeskonnaga. Kõik saavad ideid välja pakkuda ning lõpuks toimub hääletus. Reeglina on valituks saanud just sellised toetuse saajad, kellega kellelgi on isiklik kontakt või kui keegi tunneb, et mingi teema on talle väga südamelähedane. Paljud meie tegevused on seotud noortega ka seepärast, et väärtustame noorte arengut ning usume, et just noorte arendamise kaudu saame maailma targemaks ja paremaks muuta. Siia mahub nii noorte juuratudengite praktikaprogramm ja väljaõpe kui koostöö skautidega.   

Suur aitäh TRINITIle Eesti Skautide Ühingu poolt!