Skautlemise Meistriklassi 2. lend lendas pesast välja! - Eesti Skautide Ühing

Septembri lõpust kuni novembri alguseni välja tuli kuuel õppepäeval Tallinna Skaudimajas kokku Skautlemise Meistriklassi teine lend – osalisi oli nii nooremaid kui vanemaid, nad tulid nii lähemalt kui kaugemalt ning mitmel puhul sõideti kohale ka teisest Eesti otsast. Seda kõike ikka selleks, et juba tasapisi praktiseerivate või hoopis potentsiaalsete tulevaste salgajuhtidena omale tugev skautlik vundament luua. 

 

 

Mis on Skautlemise Meistriklass?

Skautlemise Meistriklass baseerub Maimu Nõmmiku poolt väja töötatud skaudi- ja salgajuhtide koolil, mis läbis 2017. aastal väikese uuenduskuuri, olles seega mõeldud kõigile vähemalt 12-aastastele, kes oma skautlikke teadmisi värskendada või süvendada soovivad. Koolituse raames tehti rohkelt nii kodu- kui grupitöid, arutleti, mängiti, vesteldi – seda kõike muidugi skautlikus ja õpetlikus vaatevinklis ning kindla eesmärgi nimel. Lisaks eeltoodule astusid osalised ka ise korduvalt lektorina üles, pannes oma esinemisjulgus turvalises ja toetavas keskkonnas proovile. 

 Mis õpiti Skautlemise Meistriklassis?

Koolituse jooksul käsitleti teemasid, mis on vajalikud igale alustavale salga- või skaudijuhile. Teemdeks olid: ESÜ ajalugu; skautlus, selle põhimõtted ja eesmärk; salgajuhi töö põhimõtted; skautlik meetod; koondused ja nende läbiviimine; skauditõotuse olemaus ja seletus; skaudiprogramm ja järgud; matkad ja laagrid; ürituste korraldamine; rahastamine ja turvalisuse tagamine; meeskonna juhtuimine; koosolekute korraldamine; hingeline tegevus; lõkkeõhtu läbiviimine; juhtimine ja juhi tüübid; meeskonnatöö; konfliktide ja probleemide lahendamine ning suhtlemine lapsevanematega. Nende teemade omandamisel olid õppemeetodid väga erinevad – mõnikord teoreetiline loeng, teinekord praktiline mäng, tänu millele oli võimalik praktiliselt oskus omandada. 

Millised on muljed?

Meistriklassis osalejad kasvasid selle aja jooksul mõnes mõttes nagu kokku ja neist kujunes omamoodi skautlik tugisüsteem, sest siit said nad uued sõbrad ja tuttavad, kellega koos skaudiradadel konnata – ära unusta, skautluses pole sa kunagi üksi!

Meistriklassi osaleja Luisa arvates on Skautlemise Meistriklass teadmisterohke ja meeldejääv kogemus, kus sai kohutavalt palju teada juhtimisest, ürituste korraldamisest, lihtsalt skautluse olemusest jpm. Luisa: „See on võimalus ka tundma õppida ja sõbraks saada teiste skautidega üle Eesti. Sealt võiks osa võtta kõik, kes tahavad pühenduda veel rohkem skaudiks olemisele ning olla julgemad ja seltskondlikumad. PS. Toit oli imeline!”

 

Soorebaste värske juhi Aivari arvates oli suurimaks väärtuseks ideed ja info, kuidas viia läbi huvitavaid koondusi.  Aivar: „Skautlemise Meistriklass andis mulle palju häid ideid koonduste läbi viimiseks. Õppisin uusi ja arendavaid seltskonnamänge. Kuuldes teiste osalejate loomingulisi mõtteid erinevate ülesannete käigus, tekkisid ka endal huvitavad ideed ja mõtted, mida tulevikus edukalt katsetada. Osalejatele anti võimalus ise teha ettekandeid, mis andis juurde esinemisjulgust ning arendas väljendamisoskust. Isiklikult sain aimdust, mida tähendab endast lõkkeõhtu läbi viimine väiksemale seltskonnale ning saadud teadmiste abil sain hea aluse, et minna Lõkkevana koolitusele ja iseseisvalt edasi õppida.  Koolituse käigus sain tuttavaks ja õppisin tundma uusi huvitavaid inimesi, kellega saaks ka tulevikus midagi huvitavat korraldada.”

 

Tahan ka osa võtta, kuidas ja kus toimub järgmine kord?

Skautlemise Meistriklass toimub vaid kord aastas ning kolmas lend alustab oma ühist teed 2019. aasta septembris  kui Sa tahad ka sellest vahvast kogemusest osa saada, siis hoia Eesti Skautide Ühingu kodulehel silm peal, sest registreerimine läheb lahti juba suve hakul ja kohtade arv on piiratud.