Noorte Tegijate Klubi esimesed TEGIJAD - Eesti Skautide Ühing

Juuni keskel kohtusid Tallinna Skaudimajas kolme üksuse kaheksa vahvat noort – lipkonnast Okaskannel Anita Laura, Andrian ja Anri-Marten; Tormilinnust Ketlin, Merili ja Karl August ning Tuulemetsast Kelin ja Liisa. Just nemad on need noored kellest inspireerituna sai loodud Noorte Tegijate Klubi – see on üritus/koolitus noortele, kes soovivad ise midagi välja mõelda ja ära teha. Eesmärgiks oli julgustada noori just oma unistuste üritust korraldama, juhendada neid mõttetöös, et üritus saaks eesmärgistatud, planeeritud ja ka eelarveliselt reaalselt tehtavalt ülesehitatud. Need on detailid, millele iga noor üritusi külastades ei mõtle – küll aga on need oskused, mida on võimalik kogu elu ka väljaspool skautlust kasutada ja enda kasuks tööle panna.

Kahe koosveedetud päeva jooksul õpetati noortele kuidas luua eesmärke, planeerida meeskonda, programmi ning ja asukohta-toimumisaega; kuidas eelarvestada üritust, korraldada toitlustust ning tagada hügieen. Lisaks räägiti ka ürituste reklaamimisest, info edastusest ning ka ürituse järgsetest tegevustest. Noorte Tegijate Klubi käigus loodi kokku 4 üritust: Tasakaalupäev, Nutivaba laager, Orienteerumismatk ja Kinoõhtu salga koostöö parandamiseks.

Ürituste korraldamise üheks suurimaks küsimuseks on tavaliselt rahastus – kust leida finantseeringut, et oma unistuste üritus ka reaalselt ellu viia? Võimalusteks on näiteks sponsorlus, projektirahastused või mõne ettevõtte heatahtlik soov - selleks on vaja igal juhul aga oma idee maha müüa, põhjendada selle vajalikkust ja tõestada rahastajale, et idee on läbimõeldud ning hädavajalik – see ei ole lihtne ülesanne. Juuli alguses said meie Noored Tegijad oma ürituste ideid esitledes ka selle suurepärase kogemuse võrra rikkamaks.

Esimene Noorte Tegijate Klubi sai pilootprojektina toimuda vaid tänu advokaadibüroole TRINITI, kes rahastas ürituse toimumist ning toetas ka noorte loodud ürituste elluviimist. Miks TRINITI seda teeb? – TRINITI enda missiooniks on mõjutada ühiskonnas olulisi õiguslikke küsimusi läbi ennast arendava koostöö. Et projekti eesmärgiks on julgustada ja suunata noori oma kohalikes üksustes ja ka kodukohas toimuvat mõjutama ja noori endid ambitsioonikalt arenema, siis kõnetas see ettevõtmine TRINITI-t sedavõrd, et nad otsustasid projekti toetada.

Nii läksidki meie Noored Tegijad rahastuse ootuses 06.07.2018 advokaadibüroosse TRINITI, et esitleda oma planeeritud ürituste projekte. Züriisse kuulusid vandeadvokaat Katri Tomson ja jurist Birgitta Ots, kes kuulasid, küsisid ja hindasid suure huviga. Birgitta Ots ütles: „Skaudid olid asja tõsiselt ette võtnud. Kaasas olid paberipatakad projektide dokumentatsiooniga, esimesed reklaammaterjalid ning kogemuse eriti professionaalseks esitamiseks olid kõik meeskonnad koostanud ka esitlused.“

Noortel oli aega oma ideid esitleda 10 minutit ning kõik said sellega suurepäraselt hakkama. Projektid olid hästi läbimõeldud ja ette valmistatud ning esitluste käigus selgitati ürituste vajalikkust, mistõttu saadi ka žüriilt väga positiivne tagasiside ning loomulikult kõigile suureks meeleheaks ja meeldivaks punktiks selle-aastasele Noorte Tegijate Klubile said kõik projektid ka rahastuse, seega kõik loodud üritused on võimalik reaalselt ellu viia. 

Millised on aga noorte enda emotsioonid?

Tuulemetsa noored Kelin ja Liisa ütlesid: „Koolituse parim osa oli see, et saime õppida tegevuse käigus ning peale Trinitis käimist oli hea tunne sees, sest saime rahastuse ja meil oli uhke tunne. Soovitame koolitust ka teistele, et nad saaksid olla uhked enda üle, kui näevad ürituse korraldamisega vaeva“.
Lipkonna Okaskannel noored olid samuti seisukohal, et koolitus oli kasulik ja samal ajal lõbus ning kirsiks tordil on saadud rahastus, mis tekitab uhke tunde.
Lipkonnast Tormilind Karl August ütles, et oma idee esitamine oli küll pingeline, kuid peale seda oli ta rõõmus ning koolitust soovitab ta ka teistele, sest see annab võimaluse luua täpselt selliseid üritusi nagu ise soovid.