ESÜ Üldkogu ja Tänuõhtu - Eesti Skautide Ühing

2018. aasta üldkogu koosolekut 24. märtsil võõrustas taas meie Tallinna Skaudimaja, kuhu seekord kogunes koos Skautmasterite Kogu koosolekul osalenutega väga toredalt suur hulk skaudijuhte – ligi 70 inimest. Lisaks korralistele punktidele oli seekord üldkogu päevakorras ettepanek edutuste ja aunimetuste erijuhendi muutmiseks nooremskautmasteri nimetuse omistamise osas. Üldkogu protokolli koos lisadega saadame peagi ka juhtide listi. ESÜ uuteks juhatuse liikmeteks valiti Ene-Ly Lehtmaa (Tuulemetsa) ning Meelis Kalme (mitteliige). Juhatuse esimehe ametis jätkab Siim Maripuu (TSGM). ESÜ revisjonikomisjoni esimeheks sai Kristi Traks (Tormilind) ja uueks revisjonikomisjoni liikmeks Jüri Ehandi (Tormilind) ning Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu nõukogu liikmeks Mikk Leedjärv (üksikliige). Suur tänu siinkohal veelkord ametist lahkunud Marju Riielile ja Liisa Kõrgesaarele juhatuse töösse panustamise eest ning Elika Lassile pika panuse eest ESÜ revisjonikomisjoni töös! 

Üldkogule järgnenud Tänuõhtul vaatasime tagasi eelmisele aastale, kus kõige muu põneva kõrval mängis olulist rolli ka suurlaager Seiklusratas. Tänuõhtu toimus Tallinna kesklinnas Roseni tornis. Riietusstiil oli seekord EV100 raames rahvuslik ning nii mõnedki skaudijuhid särasid värviküllastes rahvariietes. Õhtut juhtisid seekord noored – Annika Annus (Põhjala) ja Richard Erik Tõnisson (TSGM) ning lisaks nendele olid kutsutud Tänuõhtule ka eelmisel aastal ESÜ tegemistes tublilt kaasa teinud noored. Sai teha pilte EV100 seina juures, tutvuda EV100 skautide kollaažiga, maitsta head-paremat, kuulata kandlemuusikat ja korraks ka ise tantsu keerutada ning lihtsalt heas seltskonnas juttu ajada. Teoks sai ka üks uus algatus - nimelt said kõik eelmisel aastal alustanud uued üksused kingituseks omale salga logiraamatu.

Tänuõhtu üks olulisim osa oli aga edutuste ja teenetemärkide kätteandmine. Edutused, aunimetused ja teenetemärgid pälvisid seekord järgmised skaudijuhid ning -sõbrad: 

Eeskujulik skaut

Grete Maidla (Põhjala)
Annika Annus (Põhjala)
Killu Marie Kell (Rakvere)
Angeelika Sooba (Ökoskaudid)
Kaspar Tint (Ökoskaudid)
Aleksandr Gekkin (P.I.T.O.N.)
Maksim Dikarev (P.I.T.O.N.)
Jelena Prõtkova (P.I.T.O.N.)
Andrei Dõkov (P.I.T.O.N.)
Elizaveta Sirkina (P.I.T.O.N.)
Jekaterina Jermolenko (Kaevur)
Tanel Lambing (Keila)
David Ryan Jenkins (Keila)
Meelis Zujev (Keila)
Oksana Poljakova (Siil)
Aleksei Poljakov (Siil)
Ene-Ly Lehtmaa (Tuulemetsa)
Jaan Silvet (Tormilind)

Rajatäht III järk

Helen Pill (TSGM)
Jekaterina Võsõpkova (Siil)
Livio Varik (LSM)
Tarmo Oidekivi (PSGM)
Toivo Värbu (Tondisalu)
Marianne Kask (Okaskannel)
Kristjan Pomm (üksikliige)

Rajatäht I järk

Valdik Kask (Okaskannel)
Monika Ojala (Okaskannel)

Skautmasteri väitekirja õigus

Sirje Pool (Tormilind)

Kiituskiri

Joonas Kattel (Okaskannel)
Marilise Seppel (Okaskannel)
Rebekka Vainov (Okaskannel)
Sigrid Kuuse (Okaskannel)
Birgit Kuuse (Okaskannel)
Kristjan Sillaste (Ökoskaudid)
Maryliis Teinfeldt (Ökoskaudid)
Lauri Läänemets (Ökoskaudid)
Ragne Kukk (Tormilind)
Kristina Agur (Tormilind)
Riina Kindlam (Tormilind)
Tanel Pirk (TSGM)
Karl Salum (TSGM)
Ott Pruulmann (TSGM)
Ljudmila Dankovtseva (Narva)
Denis Persitski (Narva)
Svetlana Švaiko (Narva)
Aivar Aasma (Tuulemetsa)
Anna Stepanova (Siil)
Aune Suve-Kütt (Kõrvemaa)
Katerina Karmavuo (Saturn)
Kerli Kore (PSGM)
Kertu Kore (PSGM)
Laura Õigus (Metsalised)
Siima Tiitus (üksikliige)
Lauri Tiitus (üksikliige)
Merilyn Oolo-Püi (üksikliige/Tagametsa)
Taivo Püi (üksikliige/Tagametsa)
Agu Ets (välis-Eesti skaudijuht)
Ragnar Luup (üksikliige)
Vitali Jermolenko (Kaevur)

Skaudisõber

Vadim Trenin
Väino Niitvägi
Eveli Lill
Igor Prõtkov
Riho Terras
Taavi Pavlov
Eerik Karlson
Kaivo Õismaa
Jaan Kuus
Tallinna Polütehnikum
Ühendkuningriigi Suursaatkond Eestis
Eesti Kaitseliit (Järva malev ja Pärnumaa malev)

Aasta skaudijuhiks valiti Maimu Liis Nõmmik lipkonnast Tormilind. 

Palju-palju õnne kõikidele meie vahvatele juhtidele ning skaudisõpradele!

Pildigalerii Üldkogu koosolekust ja Tänuõhtust on üleval siin. Fotode autoriks Aivar Aasma (Tuulemetsa).