Mõtetest tegudeni projektikonkurss 2018 - Eesti Skautide Ühing

Head skaudijuhid! Käimas on „Mõtetest tegudeni“ projektikonkurss. Taotluse esitamise tähtaeg on 31.03.2018. Selle aasta teema on "Skaudid - kogukondliku elu edendajad". Projektikonkursist osa võtma on oodatud kõik ESÜ üksused, kus noored kirjutaksid ise projekti koos juhi abiga. Taotlusvormi leiad siit.  

Taotlused jagame kolme vooru:
1) Projektid, mis korraldavad piirkondlikke laagreid;
2) Projektid, mis aitavad kaasa üksuse/maleva tegevusele (nt. varustus, sümboolika, koolitus, ruumi üürimised jms)
3) Projektid, kus soovitakse minna välismaale skautide laagrisse. Välissõitude puhul tuleks arvestada, et toetussumma on 25€/inimene kogu välismaa reisi vältel.

Alates 2018. aaastast kehtib Tagametsa laagriala renditasu ka skaudiüksustele, kuid ESÜ on valmis seda "Mõtetest tegudeni" projektikonkursi kaudu vajadusel toetama. Kui plaanid teha oma üritust Tagametsas, vaata palun vabu aegu Tagametsa kodulehel www.tagametsa.ee olevast kalendrist, tee broneering ning kui oled saanud broneeringu kinnituse, kirjuta hinnakirja alusel (hinnakiri Eesti Skautide Ühingu ja üksuste üritusteks) selle kohta ESÜle vajadusel "Mõtetest tegudeni" taotlus.

Toetuse hindamise kriteeriumiteks on kasulikkus üksusele, aktiivsete liikmete arv üksustes ning eelnevatel aastatel esitatud õigeaegsed aruanded.

Projektikonkursil saavad osaleda nii kohalikud üksused, lipkonnad kui ka piirkondlikud malevad. Projekt ja sellega seotud kulutused peavad toimuma 2018. aasta jooksul ning projekti lõppedes tuleb ESÜ juhatusele esitada kirjalik aruanne hiljemalt kahe kuu jooksul peale projekti lõppu, kuid mitte hiljem kui 30.10.2018.

Otsustest taotlejatele püüame teada anda aprillikuus.