18 uut Skautlemise Meistrit - Eesti Skautide Ühing

Koolitusmeeskonna juht Marju Riiel allkirjastas 29. oktoobril 18 Skautlemise Meistri sertifikaati – just nii palju oli sel aastal lõpetajaid. Skautlemise Meistriklass on uuenduskuuri läbinud Maimu Nõmmiku poolt loodud skaudi- ja salgajuhtide kool, mille esimene lend alustas septembris.

Nelja kohtumise käigus läbitud teemad olid järgmised: ESÜ ajalugu; skautlus, selle põhimõtted ja eesmärk; salgajuhi töö põhimõtted; skautlik meetod; koondused ja nende läbiviimine; skauditõotuse olemus ja seletus; skaudiprogramm ja järgud; matkad ja laagrid; ürituste korraldamine, rahastamine ja turvalisuse tagamine; meeskonna juhtimine; koosolekute korraldamine; hingeline tegevus; lõkkeõhtu läbiviimine; juhtimine ja juhi tüübid; meeskonnatöö; konfliktide ja probleemide lahendamine ning suhtlemine lapsevanematega.

Esimesel kahel kohtumiskorral olid osalejad enamasti kuulajate rollis, kuid kahel viimasel kohtumisel asuti üha sagedamini lektori kohustusi täitma. Koos õpiti, arutleti ja loomulikult ka mängiti. Neljandal kohtumisel – pikal nädalavahetusel – harjutati meeskonnatööd, peeti maha mõnus lõkkeõhtu sisetingimustes, ning elati kõik koos vahvalt Tallinna Skaudimajas. 

Skautlemise Meistriklassi esimesele lennule loodi ka oma Facebooki leht, millest saab loodetavasti nende enda tugisüsteem ning pesa, kust küsida vajadusel abi, tuge ja loomulikult tasub seal jagada ka rõõmu ja edusamme. Skautluses ei ole sa kunagi üksi!

Meil on väga hea meel näha juba täna lõpetajate nii väiksemaid, kui ka suuremaid edusamme. Meistriklassiga paralleelselt sai hoo sisse üksus Raasikul ja juba käivad ka väikesed sahinad, et üks meie tubli osaleja on samuti lähiajal omale üksust loomas. Meie jaoks on aga väga oluline ka see, et nägime kogu koolituse jooksul inimesi avanemas, probleemides rääkimas ja üksteisega lähemalt tutvumas – kõrvalt on seda kooskõla ja lahenduste leidmist ülimalt meeldiv vaadata, sest see annab lootust, et keegi neist ei jää üksi, vaid nad arenevad koos turvalise tugivõrgustikuga.

Aitäh kõigile osalejatele!