Nõupäevad ja Metsalaagri koolitus Tagametsas - Eesti Skautide Ühing

09.-10.09.2017 toimusid Tagametsas traditsioonilised Nõupäevad ja samaaegselt ka uutele vabatahtlikele suunatud Metsalaagri koolitus. Nõupäevadel osales ligi 40 inimest ning kahe päeva jooksul anti ülevaade toimunust ning räägiti tulevikuplaanidest. Nõupäevalistest olid kohapeal esindatud juhid ja noored üksustest Ökoskaudid, Rakvere Skaudid ja Vaeküla Siilikesed, Okaskannel, Tuulemetsa, Tormilind, Keila, TSGM Ilves, Siil ja Põhjala.

Koolitusvaldkonnas tutvustas koolitusjuht Marju Riiel oma meeskonda, kuhu kuuluvad Maimu Liis Nõmmik, Siret Kirsipuu, Ene-Ly Lehtmaa ja Karin Meikas. Lisaks rääkis ta uuenenud Skaudi- ja Salgajuhtide Kooli formaadist, mis sellest hooajast kannab nime Skautlemise Meistriklass ning tutvustas vabatahtliku passi ideed. Pass on hetkel väljatöötamisel, aga see saaks olema koht, kuhu on koondatud kõik läbitud koolitused, vabatahtliku töö tunnid ja muu oluline info. Marju kutsus üles olema aktiivsemad ka koolitajate enda juurde kutsumises.

Suhtlusjuht Liisa Kõrgesaare ettevalmistusel viidi läbi skautluse tutvustuse teemaline grupitöö, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas, miks ja kellele skautlust tutvustamas käia ning millist tuge üksused selleks vajavad.

Programmijuht Monika Ojala andis ülevaate nii 2017. kui ka juba 2018. aastal toimuvatest üritustest ning suvel toimunud suurlaagrist Seiklusratas. Lisaks on programmijuhil väljatöötamisel ka rändurite programm, millele kõik nõupäevade osalejad kaasa said aidata. Grupitöödena tehti ettepanekuid seiklusteks viies etteantud valdkonnas – juhtimine, raha ja toetajate leidmine, matk ja laagritegevused, keelearendamine ja suhtlus ning ellujäämine. Lisaks rändurite programmile on ESÜs rakendumas ka Arengupreemia programm (Duke of Edingbourg award), mille eestvedamisega tegeleb projektijuht Grete Maidla. Programmi eesmärgiks on enda arendamine nii vaimselt kui füüsiliselt. Täpsem info programmi kohta tuleb lähiajal.

Välissuhete juht Sander Lillemäe andis ülevaate väisprogrammidest ja -üritustest - näiteks on järgmisel aastal toimumas suurlaager Leedus, kuhu soovime saata suurema grupi inimesi. Oktoobri lõpuks on tulemas ESÜ kodulehele segment, kus on kõik välisüritused leitavad. Lisaks tutvustas Tuuli Land 2019. aastal toimuvat maailmajamboreed Ameerikas ning andis ülevaate, kellel on võimalik antud üritusest osa võtta. Eesti delegatsiooni juht (HoC) on Tuuli ning salgajuhiks Jane-Ly Tammekivi lipkonnast Okaskannel.

Uute vabatahtlike Metsalaagri koolitusel osales viis uut vabatahtlikku, kes said alusteadmised skautlusest, õppisid sõlmi ning lõkkel süüa tegema, koostasid vastasmeeskonnale matka ja muud põnevat. Nõupäevade laupäevaõhtusest meelelahutusprogrammist võtsid osa ka Metsalaagri koolitusel osalejad, kellel oli võimalik tutvuda ESÜ liikmetega ning luua kontakte tulevaste kolleegidega. Programmi eestvedajaks oli Richard Erik Tõnisson, kes korraldas Tagametsas tõelise filmistaaride kokkutuleku. Aitäh Sulle, Richard, meeleoluka ja ka õpetliku õhtu eest!

Nõupäevadel arutletud teemadest saab lähemalt lugeda protokollist, mis on saadetud juhtide listi.