Laagrikasvataja koolitus - Eesti Skautide Ühing

Eelmisel nädalavahetusel (27.-28.05.2017) toimus Laagrikasvataja koolitus, mis andis osalejatele vajalikud teadmised, et sooritada edukalt laagrikasvataja osakutse 4 eksam.

Koolitaja, Krista Dreger,  muutis õppimise mängleva kergusega meeldivaks ajaviiteks, mille käigus saadi lisaks põhiteadmistele ka teeviidad selleks, kuidas ennast tulevikus ise edasi harida. Sellised teadmised kuluvad ära igale skaudile. Lisaks vajalikele teadmistele ja oskustele püsi- ja projektlaagrite korrektseks ja seaduspäraseks korraldamiseks ning mõnusaks läbiviimiseks, saadi ka juhised ning suunised, kuidas viia läbi väiksemaid ja suuremaid üritusi.

Koolitusel käsitleti järgnevaid teemasid: laagrikasvataja osakutse; mitteformaalne õpe; laagritegevusega ja noorsootööga seotud seadused ja dokumendid; laagri programmi koostamine; matkade ja mängude organiseerimine; pääste- ja tuleohutusnõuded laagris; noorte terviseseisundi nõuded; ujumise kord laagris; konfliktisituatsioonide lahendamine laagris; ohutus ja esmaabi; noorsootöö seadus; noorsootöö meetodid; norsootöö kutse-eetika ja palju muud.

 

Täname kõiki koolitusel osalejaid! Erilised tänud Valdik Kasele ja Birgit Kuusele, kes aitasid kaasa koolituse toimumisele ning asukoha leidmisele!

 

Üritust toetas: