Juhatuse maikuu koosolek - Eesti Skautide Ühing

ESÜ juhatuse maikuu koosolek toimus 19.-21.05. Tagametsas, paralleelselt uute vabatahtlike Metsalaagri koolituse ja Esmaabikoolitusega, võimaldamaks juhatuse liikmetel täita uute vabatahtlike koolitusel lektorite rolli. Samuti võimaldas selline korraldus kasutada koosoleku teemablokkide vahelist aega tegutsemiseks töögruppides ning uute vabatahtlikega kontakti loomiseks. Koosolekust võttis osa juhatus ja peaskaut täiskooseisus ning büroo peaaegu täies koosseisus.

 Üheks olulisemaks teemaks seekordsel juhatuse koosolekul oli Mõtest Tegudeni projektikonkrussi avalduste läbi vaatamine ning ressursside jagamise kohta otsuste langetamine. Kindlasti väärivad tunnustust kõik, kes oma üksuse tegevuse toetamiseks projekti koostasid, kuid eriliselt sooviksime kiita just neid üksusi, kus projekte koostasid tõepoolest noored ise, selleks vajadusel juhtide nõu ja abi küsides.

Samavõrra tähtsaks teemaks võib aga pidada ka ühiselt kõigi juhatuse liikmete, büroo töötajate ning peaskaudi 2017 aasta eesmärkide läbi vaatamist. Ühiselt läbiarutatud eesmärgid aitavad veelgi paremini hoida õigeid fookuseid ning leida valdkondadevahelisi koostöökohti.

Suuremad teemad, mida koosolekul veel arutati: suurlaager Seiklusratas, kontori kolimine, rahvusvaheline üksus, Kodumetsa SA juhatus ja nõukogu ning Juurdeveo ühistu, Tagametsa.

Seoses Briti Nõukogu toetatud projekti „Skaut on hea kodanik“ lõppemisega on Jekaterina Jermolenko, kes täidab piirkondlike üksuste tugiisiku rolli Ida-Eestis, viimane tööpäev ESÜs 31.05.2017.
Täname Katjat selle suure panuse eest, mida ta ESÜle andnud on!  

 

Järgmine juhatuse koosolek toimub 13.06. ESÜ kontoris.