Koolitusterohke nädalavahetus Tagametsas - Eesti Skautide Ühing

19.-21.05.2017 toimus meile armsas Tagametsas paralleelselt kaks koolitust – Esmaabi ja Metsalaagri koolitus.

Esimene neist toimus 20.05.2017 ning oli suunatud ESÜ juhtidele, noortele ja vabatahtlikele, kel huvi täiendada oma teadmisi välitingimustes esmaabi andmise osas. Osalejad said lisaks uutele oskustele ka mõnusa seltskonna ning kustumatu emotsiooni. Koolitust viis läbi Ott Sääsk, kes töötab parameedikuna Tallinna Kiirabis. Täname kõiki osalejaid, kes olid sedapuhku kokku tunud!

 

 

Läbi terve nädalavahetuse kulgenud uute vabatahtlike Metsalaagri koolitus tõi meie juurde nii neid, kellel juba skautlusega pisuke kokkupuude, kui ka neid, kellele selline kogemus oli esmakornde. Reedne skautlik lõkkeõhtu tõi sära silmadesse nii koolitusel osalejatele kui ka ESÜ juhatusele. Koos mängides, lauldes ja lõkkenaljade üle naerdes möödus õhtu kui linnutiivul. Laupäev tõi üllatusi nii osalejatele kui ka korraldajatele. Kuigi lõunasöögi valmistamine osutus pisut valesti arvestatud vahendite tõttu parajaks väljakutseks, ei jätnud meie vaprad osalejad siiski jonni ning lahendasid olukorra loovalt ja mis peamine - iseseisvalt. Suurimad tänud Devis Treierile väga põhjaliku ettevalmistuse eest, tema koostatud materjalide abiga korraldasid osalejad ise orienteerumise koos tegevuspunktidega. Läbi kogemuste targemaks saanutena ootas laupäeval veel saun ja mõnus õhtu skautlike mängude rütmis. Pühapäeva alustasime nagu vana traditsioon ette näeb - pannkookidega. Edasi sai veel tutvuda skautliku programmi, lipu heiskamise ja isikliku arenemise võimalustega läbi skautluse.
Täname kõiki osalemast!

 

 

Üritusi toetas: