Skautlus-mis see on? - Eesti Skautide Ühing

Skautluse eesmärgiks on noore arendamine füüsiliselt, intellektuaalselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ning kõlbeliselt õpetamaks noortele kasutama oma kogu potentsiaali, et vastutustundlike kodanikena ühiskonna arengusse panustada.

  • Mida me teeme – tegevused, üritused,  seiklused, praktilised oskused.
  • Kuidas me teeme – skautlik meetod ja programmitsüklid.
  • Miks me teeme – et jõuda skautluse eesmärkides seatud tulemusteni.

See kokku ongi noorteprogramm, hõlmates kõiki vanusegruppe, keskendudes noorele inimesele ning pakkudes tegevusi, mis:

  • on lõbusad, köitvad ja pakuvad väljakutseid;

  • õpetavad noorele midagi uut;

  • on planeeritud, läbi viidud ning hinnatud koos noorte endiga;

  • võimaldavad osalejate isiklikku arengut;

  • õpetavad eluks tarvilikke oskusi (skaudioskused).

​Skautluse vundamendiks on Skautlik meetod ja Salgasüsteemi kasutamine.