skaut - Eesti Skautide Ühing

Skaut on 11-14-aastane Eesti Skautide Ühingu liige. Skautide programm on loodud arendamajs noort viies erinevas valdkonnas aidates tal kasvada täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks. Tegevused toimuvad regulaarsete kohtumiste käigus üksuste siseselt. 

 

Millised üritused ja koolitused on mõeldud skautide vanusegrupile?

  • Noorte Tegijate Klubi - koolitus, kuidas korraldada oma unistuste üritust. Koolituse käigus veedetakse koos aega, mõeldakse ja luuakse omale ideaalne üritus, mida ellu viia ning koolituse lõpus on võimalik ürituseks ka reaalselt raha taodelda.
  • Õunapuu Karikavõistlus - skaudiealistele suunatud matk, mille korraldajaks on eelmise aasta võitjad
  • Talimängud - skautidele ja vanemskautidele suunatud taliste tegevustega laager
  • Skautlemise Meistriklass - koolitus, kus on võimalik osaleda juba alates 12. eluaastast

Lisaks eelnevale on üritused nagu Jüripäeva laager, ESÜ suvelaagrid ja Suurlaagrid suuantud kõigile ESÜ liikmetele. Täpsemat infot saabuvate ürituste kohta leiad ESÜ kodulehelt - https://skaut.ee/et/uritused

 

Kasulikku:

 

Mida teha, kui mul on mure?