Lõkkejuhi skaudioskus 4 - Eesti Skautide Ühing

Neljanda taseme lõkkejuhi (sepp) tingimused:

  • Olen viinud läbi vähemalt kolm suurlõket (400+ osalejat), neist üks rahvusvaheline.
  • Tagan koostöös turvameeskonnaga ohutuse suurlõketel.
  • Olen koolitanud vähemalt kaks uut lõkkejuhti (vähemalt 2. tasemeni).
  • Oman lõkkenaljade kogumit (vähemalt 25), millest kolmandik on sõnadeta ja mõistetavad igas keeles.
  • Oman erinevatele vanusegruppidele suunatud lõkkeõhtute kavade kogumit (vähemalt 25), millest viis on sobilikud kasutamiseks rahvusvaheliselt.
  • Oman hüüdude kogumiku (vähemalt 25 eesti keeles ja 10 inglise keelset või häälte efektidega).
  • Olen edukalt süütanud lõket efektselt/eriliselt vähemalt kahel suuremal lõkkeõhtul.