Lõkkejuhi skaudioskus 3 - Eesti Skautide Ühing

Kolmanda taseme lõkkejuhi (meister) tingimused: 

  • Olen kasutanud lõkkeõhtutel vähemalt kolme erinevat lõkkesüütamise võtet.
  • Olen ehitanud ja süüdanud vähemalt kolme erinevat tüüpi lõket.
  • Olen planeerinud ja viinud läbi vähemalt kuus lõkkeõhtut salgale, üksusele või lipkonnale.
  • Tean, kuidas planeerida suuremat (maleva või ESÜ) lõkkeõhtut ning tean, kuidas selle planeerimine erineb salga/üksuse/lipkonna lõkkeõhtust.
  • Tean, kuidas tagada turvalisust suurema osavõtjate arvuga lõkkeõhtul (100+).
  • Oskan valida laule lõkkeõhtule, kus on rahvusvaheline seltskond.
  • Tunnen hüüde, mida saab ka rahvusvahelises seltskonnas kasutada.
  • Oman lõkkenaljade kogumit (vähemalt 15), millest osad on sõnadeta ja mõistetavad igas keeles.
  • Olen planeerinud ja viinud läbi vähemalt ühe lõkkeõhtu piirkondliku maleva või ESÜ laagris.
  • Oskan valida lõkkeks sobilikku materjali ning süüdata lõket ühe tikuga.