Lõkkejuhi skaudioskus 2 - Eesti Skautide Ühing

Teise taseme lõkkejuhi (sell) tingimused:

  • Tunnen erinevaid pilkupüüdvaid lõkkesüütamise võtteid.
  • Näitan ette vähemalt ühe pilkupüüdva lõkkesüütamise võtte.
  • Oskan analüüsida pilkupüüdva lõkke süütamisega seotud turvalisuse riske ning teab, kuidas neid maandada.
  • Planeerin vähemalt kolm temaatilist lõkkeõhtu kava.
  • Tean vähemalt kümmet erinevat hüüdu.
  • Tean vähemalt kolme lõkkenalja, mida käigupealt kasutada, kui vaja täita kavas „auku“.
  • Olen olnud lõkkevana lipkonna või üksuse lõkkel vähemalt kolmel korral.
  • Oskan valida lõkkeks sobilikku materjali ning süüdata lõket vähem kui nelja tikuga.